Hvordan kan jeg blive bønhørt?

Hvordan kan jeg blive bønhørt?

Gud hører ikke så meget på ordene i vore bønner, som han ser til hjertets trang. Hvad skal han se i mit hjerte, for at jeg kan blive bønhørt?

5 min. ·

«Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det.» Johannesevangeliet 15,7.

Det er Jesu egne ord, og de står evigt fast. Når han har sagt det, så er det også opnåeligt. De fleste har nok ikke tro på, at de nogensinde kan komme dertil, at det de beder om, skal de få. Men hvis jeg tvivler på det, så sætter jeg mig jo op imod Jesu ord.

Fjern uretten og forbliv i hans ord

Betingelsen var, at vi forblev i Jesus og hans ord i os. Ordet hersker ved lyset. Der, hvor jeg stadigvæk har noget at skjule, er jeg i mørket og har ingen magt med Gud. Det er synden, der skaber skilsmisse mellem Gud og mig, og som hindrer mine bønner. (Esajas 59,1-2) Derfor skal al synd fjernes fra vores liv, så langt vi har lys, og så langt har vi også rigelig nåde og kraft. Hver den, som bliver i ham, synder ikke.

Den retfærdige mands bøn har stor kraft i sin virkning. (Jakobsbrev 5,16) David siger i Salmerne 66,18-19: «Havde jeg haft ondt i sinde, ville Herren ikke have hørt mig. Men Gud hørte, han lyttede til min bøn.» Uretfærdighed i mit liv sætter en stopper for al videre fremgang og velsignelse i Gud, uanset hvor meget jeg beder. Til alle mine bønneråb vil jeg kun få svaret: «Fjern uretfærdigheden fra dit liv», og før bliver jeg heller ikke velsignet. Kun i samme grad, som jeg er villig til at miste mit eget liv, finder jeg Kristuslivet.

Israels ældste kom og ville spørge Herren; men skulle jeg lade mig spørge af dem, siger han, har givet sine modbydelige afguder plads i sit hjerte? (Ezekiel 14,3) Alt det, jeg elsker uden for Guds gode og velbehagelige vilje, er afgudsdyrkelse, og skal fjernes. Jeg skal være i Jesus med tanker, sind og alt, og hans ord skal være i mig. Så kan jeg bede om hvad jeg vil, og det skal blive mig givet. Og hvad er det, jeg vil? Jo, jeg vil det Gud vil. Guds vilje med os er helliggørelse og ligedannelse med hans Søns billede. Er det min bøn og hjertetrang, så kan jeg være fuldstændig sikker på, at min trang skal tilfredsstilles og mine bønner blive hørt.

En dyb længsel efter at fuldføre Guds vilje

Vi synes måske, at vi har så mange uopfyldte bønner, men lad os undersøge grundigt, så finder vi nok ud af, at det har været efter vores egen vilje, vi har bedt. Skulle Gud svare os på sådan nogle bønner, så ville det blive til vores egen fordærvelse. Vores vilje kan vi aldrig få igennem hos Gud. Denne menneskevilje blev fordømt i Jesus og skal også fordømmes i os. Det er efter Guds vilje, Ånden går i forbøn for os og ikke efter vores vilje.

Søger vi vores vilje, bliver vi altid skuffet, men søger vi Guds vilje, bliver vi aldrig skuffet. Der skal en hel overgivelse til, så at vi altid hviler i Guds plan og ledelse med os. Det er ikke altid vi forstår Guds plan og vilje; men er det vores hjertes længsel at være i den, så vil vi også blive bevaret i den vilje. Han er jo vores gode hyrde og tilsynsmand.

Vi ved ikke, hvad vi skal bede om, sådan som vi har brug for det, men Ånden kommer vores skrøbelighed til hjælp og går i forbøn for os med usigelige suk. Han som kender hjerterne ved hvad Ånden stræber efter, og efter Guds vilje går han i forbøn for de hellige. (Romerbrevet 8,26-27) Det er, hvad Ånden stræber efter i vores hjerte, som Gud læser, og efter denne bliver vi bønhørt. Er denne længsel lille, så får vi også lidt fra Gud. Er denne dybe hjertetrang ikke til stede bag vore bønneråb, så er det kun tomme ord, som ikke når op til Guds trone. Hjertets længsel var så stor hos Jesus, at den kom frem ved stærke skrig og nødråb. Den kom uselvisk, ren og klar fra hjertedybet, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt. (Hebræerbrevet 5,7)

Når hele vores trang står til gudsfrygt, så får vi alt det, vi beder om, for vi har ingen længsel uden for ham. Han skal fylde al vores trang. I samme grad som vi hungrer og tørster efter retfærdighed, skal vi mættes. Han giver os alt, som tjener til liv og gudsfrygt. Derfor siger Jesus, at vi skal bede og få, for at vores glæde kan blive fuldkommen. Og det er klart at vores glæde bliver fuldkommen, når vi får alt det, vi vil have. Det bliver slut med alle skuffelser, bekymringer, modløshed osv. Vi er altid glade og veltilfredse. Alle ting tjener os til gode, hvis vi frygter Gud. De nødvendige timelige ting skal også gives os i tilgift. Søger vi derimod vort eget, går alt galt for os, og bekymringer, vantro og modløshedens mørke skyer vælter ind over vores liv. Bliv derfor et med Guds vilje, og du har fundet vejen til den fuldkomne glæde, til al rigdom og visdom hos Gud.

Artiklen blev først publiceret I BCCs menighedsblad «Skjulte Skatte» i oktober 1935, under titlen «Bed om hvad I vil».
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.