Dagens ark

Dagens ark

Hvilken betydning har historien om Noas ark for os, som lever tusinder af år senere?

5 min. ·

Måske har du hørt historien om Noas ark som barn: En gudfrygtig mand var lydig mod Gud og byggede en enorm båd for at redde sin familie fra den vrede, Gud sendte over jorden i form af en stor oversvømmelse. Hvor taknemmelige måtte Noa og hans familie ikke have været gennem de 40 dage med regn! De havde været lydige mod Guds advarsler! Hvilken betydning har denne historie for os, som lever tusinder af år efter Noa?

Første Mosebog 6, 5 forklarer hvorfor Guds vrede kom over jorden på Noas tid: «Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt.»
I Romerbrevet 1, 18-19 kan vi læse mere om denne ondskab: «For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem.»  

Med andre ord, Gud glæder sig over dem, som søger at vandre trofast i forhold til den forståelse han har givet dem om hvad, der er sandt og ret. På den anden side, Guds vrede tændes over dem, som gang efter gang går imod de sandheder, som han har lagt ind i dem. I Prædikerne 7, 29, lægger Salomo mærke til menneskehedens tendens til at komme væk fra sandheden: « Kun det fandt jeg ud af, at Gud har skabt menneskene enfoldige, men de gør sig alle mulige spekulationer..»

Gud har også klart og tydeligt advaret os, mange steder i bibelen, om at hans vrede vil komme over jorden igen, selv om det ikke vil være som en oversvømmelse. Findes der en «ark», som vi kan gå ind i, for at blive sparet, sådan som Noa og hans familie blev sparet?

For dem, der længter efter at leve et sandt og oprigtigt kristenliv, er svaret ja! «For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus.» 1. Thessalonikerbrev 5, 9. I Johannesevangeliet 15 indbyder Jesus os til at komme ind i den moderne tids ark: «Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.» Vers 9 og 10. Vælger vi at leve et liv i trofasthed mod Guds ord, placeres vi trygt i dagens ark.

Hvis I holder fast på mine bud, da bliver I i min kærlighed

Alligevel, som mennesker fristes vi, selv efter at vi har givet vore liv i Guds hænder, til at sige og gøre ting, som er helt modsat af det, vi ved er Guds vilje. For eksempel kan vi fristes til at lyve om en fejl vi gjorde på arbejdspladsen, sprede rygter om andre, eller fuske med penge. Men i Kristus findes kraft til at undgå det, som får Guds vrede frem, og til at leve et liv, som tiltaler Herren.

I 1. Korintherbrev 10, 13 har vi dette løfte: «De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.» Hvis vi søger Gud af hele vort hjerte, vil han opfylde dette ord i vore liv.

Guds ord giver os klar vejledning for, hvordan vi kan få den kraft, vi trænger for at sejre over vor syndige natur:

– I Salmerne skriver David om at gemme Guds ord i vore hjerter, ord, som kan hjælpe os til at stå imod, når vi fristes til at synde (Salme 119, 9-11).

– I Hebræerne formanes vi til at søge ham i bøn, for at få hjælp i fristelsen (Hebræerbrevet 4, 15-16).

– I sit første brev opmuntrer Johannes os til at have samfund med andre, som også har et sind, som ønsker at sejre over synden (1. Johannes 1, 7).

– I Lukas siger Jesus til sine disciple, «Og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig.» (Lukas 9, 23).

Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig.

Ved at leve et sådant liv i Kristus, kan vi slippe for vreden, Gud vil sende over de ugudelige, lige som Noa og familien gjorde. Hvor trygt og godt det vil blive at være inde i den ark midt under alle de forskellige tider, som kommer over vores liv og over menneskeheden!

«Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur.» 2. Petersbrev 1, 3-4.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.