De rene af hjertet skal se Gud

De rene af hjertet skal se Gud

Siden der står sådan, må begge dele være muligt!

3 min. ·

Hvis det ikke var muligt her i verden at blive ren af hjertet, ville ingen altså nogensinde komme til at se Gud. (Matthæus 5,8)

Og så ville dette herlige ord af Jesu mund ikke have haft nogen som helst betydning for os. Og dette er helt udelukket, at hans ord skulle være betydningsløse! Altså er det fuldt ud muligt ved en levende tro at blive ren af hjertet nu her i nådens tid! Ære være Gud i det højeste! For en nåde! For en kærlighed!

Ren er det samme som hellig: «men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse, for der står skrevet: »I skal være hellige, for jeg er hellig.» 1. Peter 1,15-16.

Hellige i hele jeres livsførelse, det er jo nøjagtigt det samme som at være hellige og rene på alle områder! Altså sejr over al bevidst synd af al slags, således som Skriften vidner om det på mangfoldige måder! Vi er kaldt til at blive hellige som Gud er hellig! (Matthæus 5,48) Dette er igen det samme som hellige gerninger, hellige ord, rene og hellige tanker, og det samme som Kristi sindelag! (1. Korinter 2,16)

Menneskeligt talt lyder alt dette helt utroligt, men det er alligevel fuldkomment sandt efter Skriftens tydelige ord. Så det bør vi bøje os for i al ærbødighed. Det handler bare om at tro det, enfoldig som et barn, og på denne måde blive i stand til at opleve det!

Det hele drejer sig om en gennemgribende, grundig renselsesproces. Og dette er beskrevet på en enkel og virkningsfuld måde i 1. Peter 1,22: «Rens da jeres sjæle i lydighed mod sandheden».

Her er rensningsmidlet beskrevet som: lydighed mod sandheden = lydighed mod al Guds ord i Det nye testamente = alle livets ord! Hvert af disse renser os fra én eller flere synder. For eksempel: Giv! Ved at gøre det, renses vi fra gerrighed og pengekærhed. Fornedre sig selv, underordne sig, ikke være selvklog, gerne holde sig til det lave. Ved lydighed mod disse ord renses vi fra stolthed, hovmod og overmod, og dette er særligt vigtigt!

Ved at elske hinanden inderligt af hjertet renses vi fra egenkærlighed, fra at lade som om vi elsker, og fra at have noget som helst imod hinanden, og fra uenighed og splittelser, hvilket også er særligt vigtigt!

Ved at rette sig efter ordet: «Gudsfrygt med nøjsomhed er en stor vinding», (1. Timoteus 6,6) bliver vi grundigt frelst fra al havesyge og hovmodig opblæsthed, samt fra forfængelighed og frådseri! For en stor, sand vinding!

Ved at lyde ordet: «Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb» (Hebræerne 10,23), bliver vi renset fra unddragelse, forsagthed, menneskefrygt og mangel på frimodighed.

Der findes slet ikke anden frelse end ved lydighed! Det står tydeligt, klart og letforståeligt i Hebræerne 5,9. Vi er Kristi værk, og vi forherliger hans navn ved i lydighed at vandre i de gerninger han lægger færdig foran os. (Efeserne 2,10)
Dette er en redigeret version af en artikel som først blev publiceret i BCCs menighedsblad Skjulte Skatte i december 1980.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.