De værdifulde muligheder Guds lys giver os

De værdifulde muligheder Guds lys giver os

Hvis vi elsker lyset, kan vi blive lysets børn!

Et lyst, åbent ansigt, en ærlig og oprigtig sti og et pletfrit liv fuldt af dyder: Vejen til dette er blevet åbnet, dog er den skjult for de som fortabes.

Paulus befalede selv til ethvert menneskes samvittighed, som en der havde givet afkald på de skjulte ting og ikke vandrede i listighed eller forfalskede Gud ord (Andet Brev til Korintherne 4:2-3). Dog var dette evangelium skjult.

Denne verdens Gud har forblindet de ikke-troendes sind, så griskhed, forfængelighed, lyst til ære, drukkenskab, umoral, misundelse, lyst til timelige ting, osv., slukker evangeliets lys. Alle disse synder stammer fra menneske-ånden, og hvis de får magt, driver de en person ind i det dybeste mørke og fordømmelse. Ugudelige mennesker fremstiller sine legemer som redskab for synd indtil død og ødelæggelse nedbryder dem.

På den anden side skal vi, som af Guds nåde har modtaget evangeliets lys og Helligånden, ikke lade synden herske i vore dødelige legemer, så vi adlyder dets lyster. I Guds kraft skal vi holde vore legemer i underkastelse og overvinde den.

Det var umuligt at overvinde lysterne i kødet ved loven. Dette er grunden til, at Gud sendte sin egen søn i syndig køds lignelse på grund af synden; og han fordømte synden i kødet. Ved at gøre dette åbnede han den nye og levende vej gennem forhænget, som er hans kød.

Når Guds lys skinner

Tidligere skinnede Guds lys udenfor legemet og dømte kun syndige gerninger, men nu har hans lys fundet vejen ind i legemet for at dømme selve roden og kilden til synden. Når Guds lys kommer ind i legemet, forårsager det dom, men dette må ikke forvirres med fordømmelse. Lyset giver os konstant muligheder til at se vor egen fordærvede natur og til at dømme os selv. Derfor skriver Peter i kapitel 4 i sit første brev, at dommen i Guds hus begynder nu—med os. Des større lys, des større dom. Når Guds lys kommer ind i hjertet, dømmer det skjulte tanker og intentioner. Hvis vi er enige med dommen, bliver lyset som skabte dommen vor egen personlige ejendom og vort liv.

Vi bliver prøvet på denne måde for at se, om vi virkelig elsker Guds lys og sandheden. Som vi efterhånden erkender Guds lys, mister vi vort ønske om at stå Gud imod. Vi overvinder lysterne i kødet, og syndens legeme overvindes gradvist for at gøre plads til guddommelig natur. Hvilken velsignet vej—fuld af lidelser, korset og dom over kødet, men fuld af fryd og vedvarende glæde i vort indre, i fællesskab med Gud og hans børn i lyset!

Gud har givet os hans Helligånd og kraft, så vi kan gøre os brug af den ånd som vejleder og gøre brug af hans kraft på disse indre stier. Så kan Guds domme arbejde i os for at give os forståelse på områder, hvor vi tidligere var i total mørke. På han dommes vej venter vi på ham.

Lysets børn!

Tydeligvis, når Guds lys tvinger sig vej ind i kødet, vil der kommer lidelser i kødet; men dette er præcis hvordan vejen går: død og ødelæg syndens legeme, roden til al synd og ondskab. Hvis vi udholder disse lidelser med ham, bliver vi herliggjort sammen med ham. På denne vej bliver lys og visdom vor personlige ejendom, og igennem disse vil vi—hvis vi holder ud—herske med ham for evigt. Selv i dette liv kommer vi til at herske.

Hvis en person er villig til at tillade, at Guds lys regerer, så vil deres forståelse, som har været så formørket, blive oplyst, så de kan arbejde sammen med Gud i visdom på deres helliggørelse og deres sjæls frelse. Tro på lyset når du har lyset, så du kan blive lysets barn. Jesus sagde dette, og så gik han og gemte sig for dem (Johannesevangeliet 12:36). Hvis vi tror på lyset, når det skinner ind i vore hjerter, selvom det viser mange ting som skal dømmes i os, bliver vi lysets barn. Tænk! Lysets barn! Hvilke herlige børn! Dog, hvis vi ikke tror, vil Jesus hurtigt gemme sig for os, så vi igen er i mørket.

Stråler af Guds lys vil drive mit mørke ud, og Guds ånd vil gøre min menneskelige ånd levende, fordi der står skrevet at den sidste Adam er blevet givet en livgivende ånd. Dette er hvordan, vi får del i guddommelig natur: vor syndige natur bliver ødelagt, og nyt liv udvikler sig.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.