For dem der ønsker at gøre en forskel

For dem der ønsker at gøre en forskel

Der er en kamp der kæmpes, en kamp imod synden – roden til al lidelse. I denne kamp kan du stride!

4 min. ·

Der er en kamp der kæmpes, en kamp imod synden – roden til al lidelse. I denne kamp kan du stride!

Verden er fuld af lidelse, sygdom, død, sult, krig og overgreb. Du er bare én person blandt milliarder. Du ønsker at gøre en forskel. Vidste du, at bibelen siger, at vi faktisk kan bidrage til at gøre en ende på lidelserne i verden?

Magt til at vælge

Lad os gå helt tilbage til begyndelsen. Gud skabte Adam. Gud skabte Eva. Og i hans almægtige kærlighed gav Gud dem en fri vilje. Han gav menneskene evnen til at vælge – at vælge og adlyde Gud eller at adlyde deres lyster.

De første mennesker valgte at synde – de valgte at lytte til slangen og at ophøje sig, i stedet for at adlyde de gode bud fra deres almægtige, kærlige Gud.

Alt på jorden og i himmelens rige fungerer i henhold til love. Gud er en retfærdig Gud, og hans love kan ikke ændres. For eksempel, «Forud for undergang går overmod,» som der står skrevet i Ordsprogenes Bog 16,18. Da Adam og Eva valgte at ophøje sig selv og spise af den forbudte frugt, kastede de den første sten i vandet, som forårsagede en bølge af synd og ødelæggelse, som spredte sig gennem alle de kommende generationer.

Al lidelse er et direkte resultat af den synd – selv naturen kom i ubalance på grund af det.

Noget vi kan gøre

Så længe Satan har magt på jorden, kommer synd og ødelæggelse til at fortsætte. På grund af Adam og Evas valg har alle mennesker arvet en naturlig tendens til at ophøje sig selv, og til at gøre sin egen vilje i stedet for at adlyde Gud.

Denne tilstand i verden var og er ikke Guds hensigt, og han længes efter vor ånd med nidkærhed. Han kalder os til sig, og hvis vi svarer, kan han bruge os som værktøj til at udføre hans fuldkomne arbejde.

Når du giver dit liv til Gud og får et bestemt sind, som vil gøre hans vilje i stedet for din egen vilje, begynder der en kamp – en kamp for at gøre en ende på syndens magt og ødelæggelse i dit liv. En kamp mod din menneskelige natur, som altid vælger sin egen vilje i stedet for Guds vilje. Når du kæmper denne kamp, bliver dit liv en vigtig del af at sætte en stopper for djævelens gerninger – ham som dræber og ødelægger. Ved at føre denne kamp, kan du gøre din del for at besejre roden til al lidelse i denne verden!

Kampens resultat

Dit liv bliver til en velsignelse. Når du er trofast i din pagt med Gud, kan du virkelig sige til andre, «Følg mig som jeg følger Kristus». Dette skaber en bølge af glæde og sejr i stedet for synd og ødelæggelse. Du skaber fred i dine nærmeste omgivelser, midt i lidelsen. Din egen trofasthed til Gud spreder også en velsignelse til den kommende slægt.

Du vil være med at tørre tårer sammen med Gud og Jesus i tusindårsriget. Der står i Johannes Åbenbaring, at Kristi legeme – alle de som har overvundet synden og syndens magt i sit eget liv, mens de var på denne jord – vil blive oprykket. Efter oprykkelsen kommer tusindårsriget, en tid hvor Satan bliver bundet, en tid hvor du vil bruge det værktøj som du lærer at bruge i dag, for at rydde op i det rod og den ødelæggelse som synden har forårsaget på denne jord!

Du bliver lykkelig. Det er synd som gør os ulykkelige. At være lydig mod de bude og love, som Gud skriver i vore hjerter, bringer en utrolig fred og glæde.

Du vil leve og regere sammen med Jesus i al evighed! «Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone.» (Johannes Åbenbaring 3,21)

Valget er dit

Gud er fortsat almægtig. Gud er fortsat kærlighed. Og du har fortsat gaven at vælge selv. Hver dag kan du vælge at gå i krig mod Satan og syndens magt, og dit liv kan blive et våben for Gud!

«Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve!» Femte Mosebog 30,19

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.