Den enkle hemmelighed til at forblive ydmyg

Den enkle hemmelighed til at forblive ydmyg

Dette vers er som en kontrakt mellem Gud og jeg: “Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han nåde.”

6 min. ·

“Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han nåde.” Peters Første Brev 5:5-6. Hvad betyder det egentlig i mit daglivliv?

Personligt har jeg fundet ud af, at jeg altid og konsekvent altid er alt for højt oppe i mine tanker. Her er nogle eksempler på, hvad som kan gå igennem mit hoved: “Jeg har ret; jeg ved at min vej er den rigtige vej.” “Den person skal virkelig stoppe og lytte til mit synspunkt lige nu.” “Hvorfor siger de altid det ene eller det andet? Det viser bare, at de tænker helt forkert.” Jeg kan blive så indviklet i disse såkaldt normale, naturlige tanker at det kan være svært for at se, at de alle viser mig, hvor hovmodig jeg faktisk er!

Jeg kommer til kort

“Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt …” Romans 7:18. Bibelen fortæller os at ethvert menneske er født med en natur, og Paulus indser i sine breve at der ikke bor noget godt i den natur.

Vi møder ting i vort kød som er imod Guds vilje. For eksempel er lysten til penge, magt og succes i denne verden det modsatte af Guds vilje, som er at gå vejen nedad (Matthæusevangeliet 11:28-30). Eller ting der mere åbenlyst er imod hans vilje som vrede, irritation og hårde domme eller kritik af andre. Selvom det er normalt at have disse tanker og tendenser, skriver Paulus i Romerne 7, at han hader disse ting, når han ser dem. Siden hele Paulus' trang var at gøre Guds vilje, giver dette kapitel os indsigt i denne kamp. Men vi sidder ikke fast her! Jesus åbnede en vej for os, og Paulus skriver videre, “Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve.” Romerne 8:12-13.

Guds ånd taler til os som en rolig, stille stemme og udpeger områder i vore liv, der ikke stemmer overens med hvad det faktisk betyder at være kristen. Når Gud udpeger disse ting for mig, og jeg kan se dem mere klart, kan jeg gøre noget med dem. Jeg kan bede til Gud om hjælp til at vælge ikke at være enig i disse tanker, der kommer fra min egen vilje og trang og i stedet vælge at gøre Guds ord, og hvad jeg ved er hans vilje; det er, i sidste ende, at ydmyge mig selv. Som jeg bliver ved at gå på denne vej, kommer jeg mere og mere fri fra min egen vilje, begærer og tendenser – hvilke jeg hader, fordi de er det modsatte af, hvad Gud vil.

For mig betyder alt dette, at jeg skal underkaste mig Guds vilje og vente på ham. Jeg kan ikke gå rundt med stolte og ophøjede tanker om mig selv, hvis jeg forstår at “i mig, altså i mit kød, bor der intet godt”. Selvfølgelig betyder det heller ikke, at jeg skal være modløs eller nedtrykt over det, siden det hvert fald ikke er Guds vilje for mig. I stedet ønsker Gud at skabe et mirakel i mig- ved at vise mig områder der skal forandres og give mig al den nåde og hjælp, jeg har brug for, til at blive færdig med disse ting. At være ydmyg betyder at underlægge sig Gud under hele denne proces, og stole på den måde han arbejder med mig for at vise mig disse forskellige områder, og stole på at han vil give mig al den nåde og hjælp, jeg har brug for, for at gøre tingene anderledes.

Andre kommer også til kort

Som tiden går, indser jeg at der er meget i mit kød som ikke er velbehageligt for Gud. Jeg begynder at forstå hvor utrolig tålmodig, langmodig og barmhjertig Gud har været mod mig! Paulus skriver, “Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov.” Romerne 8:1. Jeg skal vise den samme indstilling af barmhjertighed og medfølelse overfor andre.

Det kan virke åbenlyst for mig, at det andre gør eller siger er forkert, og jeg kan måske med det samme tænke, at jeg ved, hvordan de burde rette op på det, men sådan arbejder Guds ånd ikke. I stedet lærer han mig at være tålmodig og bære over med andre med langmodighed, ydmyghed og barmhjertighed. Derfor bliver vi givet det enkle bud fra Bjergprædikenen, “Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes.” Matthæusevangeliet 7:1-2. Jesus sagde disse fuldkomne ord der var så fuld af visdom, og bare forestil dig hvor meget mere fredelig verden ville være, hvis alle tog disse ord til hjerte og gjorde dem! Samtidigt viser ånden mig mine egne begrænsninger, min utålmodighed, mine dømmende og stolte tanker, og han viser mig vejen til at sejre over dem.

I mine situationer, skal jeg tegne en cirkel omkring mig selv og fokusere på min egen frelse, først og fremmest. Hvis jeg så ser ting i andre og er i stand til at sige det til dem ud af fuldkommen kærlighed, kan det være en velsignelse for mig at sige noget. Men det er en anden sag, hvis jeg kun opdager deres fejl og mangler på grund af irritation eller hovmodighed.

Generelt kan hovmodighed være en meget skjult ting. Jeg lægger mærke til det på den måde, jeg tænker på mig selv, hvordan jeg tænker på andre, og hvor meget plads jeg giver Gud til at arbejde i mit liv. Men dette vers er som en kontrakt mellem Gud og jeg: “Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han nåde.” Hvis jeg virkelig ikke tænker særligt over mine tanker og bare bliver ved med at gå rundt med stolte tanker, så vil Gud stå mig imod. Det er en utrolig farlig ting, at Gud trækker sin nåde ud af mit liv, fordi jeg ikke har været villig til at ydmyge mig selv. Men hvis jeg giver mig til Gud i alt – anerkender at han er mit hoved og min leder, har givet mig alt og vil give mig al den hjælp, jeg har brug for – så får jeg helt sikkert nåde over mit liv! Jeg er så spændt på at gå videre på denne enkle vej!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.