Den ondes ordbog

Den ondes ordbog

Djævelen er en løgner og forfører – også når det gælder Guds ord. Hvordan læser du bibelen? Kan du se hvad der virkelig står der og tro på det?

3 min. ·

Denne bog er flittigt og grundigt benyttet af «troende» mennesker, uden at man er bevidst over, hvad man gør.

Alle de mangfoldige, herlige og stærke livets ord, de som netop gælder vort liv, de er et fremmed, ukendt sprog for de allerfleste «troende».

Netop derfor skal man have en pålidelig ordbog (leksikon), og Satan er mere end villig med sin forførende ordbog. Det er jo ikke en bog, man har i hænderne, men så meget mere i sit sind og sin tankegang. Det foregår ganske enkelt og let, så at sige automatisk.

Man læser f.eks. ordet «al» eller «alt». Det betyder «lidt» eller «en lille bitte smule». Eller man læser «i dag, om I hører hans røst …». «I dag», det betyder «en anden dag når jeg finder det mere belejligt». Skriften formaner rigtig meget til at gøre en mængde gode gerninger af mange forskellige slags. Gøre betyder da, at det har Jesus gjort i stedet for os, så det er i orden eller med andre ord: det behøver jeg ikke gøre.

Desuden forklarer den ondes ordbog os, at der står skrevet: «I kan ingenting gøre». Men dette er jo, som forventeligt kan være i en sådan ordbog, fuldstændig falsk! For der står helt tydeligt: «Uden mig kan I intet gøre». Altså er alle de som mener, at de hverken skal eller kan gøre sådan som skriften formaner til, uden ham!!

Når man læser om at være i Kristus, betyder dette selvfølgelig, at det kan vi jo umuligt være, så det skal da nødvendigvis bare betyde, at vi er kommet til ham, «i» betyder altså «til».

Når vi i skriften læser ordet «meget», betyder dette «en lille bitte smule mere end det lille vi har fra før». Vi skal derfor være forsigtige, så vi ikke lægger noget mere i det.

Skriften taler med al tydelighed om, at vi er kaldt til at sejre, altid at sejre. Mere end at sejre, ja, sejre ligesom Kristus har sejret, men desværre er dette jo som et helt fremmedsprog. Så skal man jo se efter i den normale ordbog, den som bruges af de «troende», hvad dette ord «sejr» betyder og finder så at det burde jo have været «sejr», men selvfølgelig menes der «nederlag». Det er den eneste rigtige betydning af ordet «sejr». Det burde jo ethvert fornuftigt menneske forstå.

Og «altid» betyder ifølge samme anerkendte bog: «aldrig». «Mere end» skal ligeså oversættes med: «langt mindre end». Ja, mange, mange læser som en vis person læser bibelen.

I forordet til hans uforandrede ordbog, som er udkommet i mangfoldige oplag, står der at det måske kan lykkes for andre at leve sådan som bibelens ord formaner til, men aldrig for den, det i hvert tilfælde gælder. Aldrig, slet ikke, for dig. Det har enhver jo hørt utallige gange, så det må da være sandt!

Det står jo i ordbogen af den store forfatter, så det må da være sandt. Vi bør da være tilfreds med atter og atter at synde, for vi får jo tilgivelse for det!

Ja, sådan bliver sandheden fordrejet efter den ondes ordbog.


Artiklen blev først publiceret i BCC’s menighedsblad «Skjulte Skatte» i maj 1990.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.