Den sande frie kristen

Den sande frie kristen

Sønnen har gjort os fri … men hvad har vi frihed til?

5 min. ·

“Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannesevangeliet 8:36.

Ved hans død på korset har Jesus gjort os fri fra syndens og dødens lov! (Romerbrevet 8:2). Dette er en nåde, som vi ikke kan forstå!

Det inkluderer frihed fra så mange ting, som vi oplever her og nu i vort dagligliv.

Frihed til ikke at begå synd

At synde – at begå synd – er at gøre det vi på forhånd ved er imod Guds ord og vilje. I Johannesevangeliet 8:31-36 bliver det helt klart, at vi har fuld frihed til at vælge ikke at give efter, når vi bliver fristet til synd.

“Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.« De svarede ham: »Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?« Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.”

Dette er sand frihed!

Frihed fra Satan

Vi har frihed fra at blive chikaneret af Satan. Vi behøver ikke at lytte til hans løgne og beskyldninger om alle mulige ting. Vi er frie til at modstå ham og knuse ham under vore fødder (Romerbrevet 16:20). Når han prøver at få os til at låne øre til ham, kan vi sige til ham, “Nej! Jeg blev købt med en pris, og jeg tilhører Kristus, og jeg har ingenting med dig at gøre!” Ære være Gud, at vi har denne frihed!

Frihed til at respektere hinandens samvittighed

Vi har frihed til at lade andre være frie. Ingen krav om hvordan mennesker skal være, eller hvad de burde gøre. Hvert individ har frihed til at følge deres egen samvittighed og til at være lydig mod ånden i deres eget liv. Jeg kan måske, med god samvittighed, være i stand til at gøre noget som slet ikke er frihed for en anden person, og omvendt. Hvis vi holder andre op mod vores samvittighed, kan vi lægge tunge byrder på dem. Alle har sin ubestridte rettighed til at følge deres egen samvittighed, og det skal vi respektere. Samvittigheden er også flydende, forandrende og opdateres, eftersom Gud giver os lys om forskellige ting. Han viser hver eneste en sin sandhed, som de er i stand til at modtage og bære det.

Frihed til forandring

Vi forbliver ikke den samme person, som vi starter ud som! Gud har givet os hver vores personlighed med nådegaver og talenter. Men indenfor det han har givet os, finder vi vore grænser – at det vi gør ofte er besmittet af at søge ære, stolthed og andre synder. Men vi kan komme fuldstændig fri fra alt dette! Vi går frem på livets vej, hvor vi finder disse ting og har fuld frihed i ånden til at sejre over dem, så vort arbejde kan renses, så den personlighed som Gud skabte os med kan blive til velsignelse, hjælp, glæde og styrke for andre. Det er en herlig frihed – frihed fra syndens begrænsninger!

Frihed til at tage dine egne valg

Vi har vor egen frie vilje. Vi har fuld frihed til at tage vore egne valg. Men vi er stadig ansvarlige for konsekvensen af vore valg. Når vi vælger ifølge vor egen fri vilje, gang efter gang, har vi mulighed for at se, hvor vores valg fører hen, og hvordan tingene falder ud. Vi får en chance for at se, hvor gode eller dårlige vore valg var. På denne måde lærer vi af vore tidligere oplevelser og lærer at gøre bedre og bedre valg, som tiden går. På denne måde oplærer Gud os og gør os til unikke individer!

Dette er sand frihed!

Frihed til godhed

Fri til at gøre så meget godt, som vi vil! Synd er det som forhindrer vor evne til at være og gøre det gode mod andre. Når vi ikke er slave for vor utålmodighed, temperament, misundelse, osv., kan vi velsigne og gøre det gode uden grænser.

Gud er utrolig god til at give os så meget frihed. Hvis vi bruger den ret, kommer vi til fred, glæde og retfærdighed i alt, hvad vi gør.

Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trælleåg!” Galaterbrevet 5:1.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.