Denne revolutionerende kundskab kan vende dit liv på hovedet

Denne revolutionerende kundskab kan vende dit liv på hovedet

4 min. ·

“Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus …” Filipperne 3:8.

Kundskaben om Kristus Jesus har revolutionerende effekt

“Det er ude med mit folk, fordi det ikke har kundskab ...” Hoseas Bog 4:6. Kundskaben om Gud er Guds lys. Ved åbenbaringen af ånden modtog Paulus denne kostbare kundskab om Kristus Jesus som overgår al anden kundskab. Alt han havde lært tidligere eller set op til i denne verden blev nu skarn og tab for ham.

Den sande kundskab om Kristus Jesus her en revolutionerende effekt på menneskers liv. Det gør en ende på at elske verden og de ting som er i verden.

Paulus bad også inderligt for Efeserne, om at de måtte få hjertets oplyste øjne og visdoms og åbenbarings ånd i kundskaben om ham (Efeserne 1:17-18).

Kundskaben om at Jesus døde på Golgata som soning for vore synder er velkendt i verden. Den vej Jesus gik, fra han lærte at skelne mellem godt og ondt som barn, indtil han råbte, “Det er fuldbragt!” på korset, er mindre kendt og sjældent prædiket.  

Den vej Jesus gik

Den vej gik koncentreret igennem hans kød (Hebræerne 10:20). Nu kan vi frimodigt gå den samme vej lige ind i helligdommen. I den gamle pagt var det umuligt for en person at fornægte sig selv og bevare en god samvittighed (Hebræerne 9:9-10). Dette ville være lige så umuligt i dag hvis synden i kødet, hvilken loven er magtesløs overfor, ikke var blevet dømt til døden i Jesus (Romerne 8:3).

Men Gud være lovet, at synden i kødet også kan fordømmes i os ved troen på det, der skete i Kristus. Jesu liv kan nu åbenbares i os i samme grad, som vi bærer Jesu død med os over vort selvliv. Dette er hvordan vi øgende får del i guddommelig natur og bliver forvandlet til Jesu billede, fra herlighed til herlighed (Andet Brev til Korintherne 4:10; Andet Brev til Korintherne 3:18; Peters Andet Brev 1:4).

I kraft af en evig ånd kunne Jesus altid sige, “Dog, ske ikke min vilje, men din.” Lukasevangeliet 22:42. Vi kan også sige det samme i kraften af den samme ånd; ved at vi dagligt fornægter os selv, tager vort kors op og følger i hans fodspor, og til sidst kommer vi derhen, hvor han er i hans herlighed (Lukasevangeliet 9:23).

Det umulige er nu muligt

Det som var umuligt i den gamle pagt er nu blevet muligt. Nu kan vi blive fuldt bevaret i forhold til vor samvittighed. Nu kan vi modtage den samme ånd, som Jesus havde, da han var her på jorden og sejrede i enhver fristelse. Hvis vi, i den samme ånd, sejrer ligesom han sejrede, vil vi sidde på troner sammen med ham (Johannes' Åbenbaring 3:21). Hvis vi lider med ham og holder ud i fristelsen, vil vi også herliggøres sammen med ham og arve alle ting med ham (Hebræerne 2:18; Peters Første Brev 4:13; Romerne 8:17).

Da Paulus' øjne blev åbnet for denne velsignede korsets vej og selvfornægtelse som fører lige til faderen og sønnens trone, han løb som kun én vandt prisen. Så længe som han var på jorden, opmuntrede han hver eneste til at leve dette liv. Han formanede enhver dag og nat til at forlade alt sit eget og leve et gudfrygtigt liv, holde budene rene og lydefrie indtil vor herre Jesu Kristi komme (Første Brev til Timotheus 6:11-14).

Det sande lys og den rette kundskab om Jesus Kristus bryder nu igennem vantroens mørke i disse dage. Det bliver ret umuligt at forhindre dette lys i at skinne. Selvfølgelig, de som har det behageligt i dette religiøse semi-mørke vil skabe en betydelig omrøring, når lyset skinner ind; de vil prøve at skubbe det væk ved at fastholde, at det er en falsk lære og en fordømmende ånd. Ja, det er ganske sikkert, at lyset dømmer og at den sande kundskab om Kristus definitivt bliver en falsk lære for de som ønsker at leve for dem selv. Dog glæder den oprigtige sig storligt, når lyset rammer deres hjerte.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.