Det afgørende øjeblik: hvordan få hjælp når du har mest brug for det

Det afgørende øjeblik: hvordan få hjælp når du har mest brug for det

Er det bare en selvfølge at falde i fristelsens stund?

5 min. ·

Luften er tynd, og det bliver sværere at trække vejret. Vinden pisker på mandens kind, hvor han står og ser ud over kløften. Det er meget bredere end et normalt skridt, og det er tydeligt, at han bliver nødt til at hoppe for at komme over.

Det er en farlig tanke, siden der ikke findes støtte nede. Han ved, at han med et fejtrin kan falde i døden. Alligevel gør han et forsøg. Han lukker øjnene, og så spurter han mod den anden side.

I stedet for at lande trygt på bjerget, var springet for kort, og han finder sig selv hængende over den glatte kant. Rædselsslagen rækker han ud efter noget, som han kan bruge til at hejse sig op igen. Men bjerget er koldt, glat og svært at holde fast i. For hvert sekund der går, glider han længere ned mod afgrunden.

Vore egne fristelser

Dette kan virke som en meget overdramatisk situation, som få mennesker oplever. Men den kan faktisk sammenlignes med en situation som de fleste kristne dagligt befinder sig i.

Helt ligesom manden der kommer til kløften på bjerget, møder vi også forhindringer i vore egne liv: vi møder fristelser hver dag. Et fejltrin i disse fristelser kan få os til at styrte ned i synd og pådrage os alvorlige skader. Vi skal passe på, at vi ikke falder i sådanne situationer. (Første Korintherbrev 10,12)

Den rette tid

I bibelen læser vi opfordringen: «Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.» Hebræerbrevet 4,16. Her kan vi se, at der er barmhjertighed og nåde tilgængeligt for os, når vi er i nød.

Men hvornår er «rette tid»? Er det efter at vi er faldet, at vi beder Gud om hans hjælp og nåde?

Tænk tilbage på manden der hænger ud fra kanten på bjerget. Der er sikkert nogen der ville have taget sig af ham, efter at han var faldet. Men så ville det være for sent. Hans fald kunne have været ekstremt alvorligt, sådan at han havde brug for lægehjælp og have forårsaget ar, som varede livet ud. Det ville være en meget større nåde, hvis han kunne have fået hjælp, før han var faldet.

Det er det samme med os. Vi har desperat brug for Guds nåde og barmhjertighed, når vi er i nød. «Rette tid» er, når vi bliver fristet, før vi falder i synd. Her skal der komme et ægte råb frem om hjælp i vort liv: «Kære Jesus, du må hjælpe mig! Hjælp mig til ikke at synde!»

Sand hjælp

Den hjælp Jesus giver er den hjælp vi så inderligt har brug for: kraft og nåde til at stå i vore fristelser og overvinde selve synden. «For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes.» Hebræerbrevet 2,18.

Jesus var i stor nød, da han var et menneske her på jorden; Han råbte om hjælp fra Gud til at stå imod synden i sit eget liv. «Mens han levede på jorden, opsendte han, under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt.» Hebræerbrevet 5,7.

På grund af sin ægte nød og gudsfrygt kunne Jesus få den nåde og hjælp, han havde brug for til at blive frelst fra døden. I hans nød blev længslen efter at gøre Guds vilje og hans eget had imod synden styrket, og han var derfor i stand til at modstå synd og sejre i ethvert forhold. Han faldt aldrig. Vi skal følge hans eksempel og råbe med stærke skrig og tårer! Vi er ikke kaldt til at falde om og om igen. Nej, Gud vil, at vi skal vinde mere end sejr! (Romerbrevet 8:37)

Når vi råber i nød med sand gudsfrygt i vore hjerter om at stå i vore fristelser, kan vi være helt sikker på, at vi bliver frelst. For der står skrevet: «De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.» Første Korintherbrev 10,13.

Jesus kan fuldkomment frelse dem, som kommer til Gud ved ham; Han lever for at gå i forbøn for dem (Hebræerbrevet 7,25). Med Jesu hjælp frelses vi ikke kun fra vor nuværende fristelse eller vanskelige forhold. Vi bliver frelst fra selve synden. Vi lærer at være ydmyge og at bede om den hjælp, vi har brug for før vi falder, og dermed lærer vi at modstå og sejre over synden i vort eget liv. Det er sand hjælp!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.