Det enestående løfte Gud forbeholdt os

Det enestående løfte Gud forbeholdt os

Kender du det løfte, vi har, som selv de mest trofaste i den gamle pagt ikke havde?

3 min. ·

Hebræerne 11:39-40

Hebræerne 11 handler om trosheltene. Det er meget interessant at læse om deres troskab, og den tro de havde. Men der står skrevet, at “Alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt.” Hebræerne 11:39. Så hvad er det løfte, som disse troshelte ikke opnåede at opfylde? Disse mænd og kvinder som stod på fast i deres tro og i deres brændende kærlighed til Gud, indtil døden. Hvad var Guds løfte, som de ikke opnåede, men som vi kan opnå? Fordi der står skrevet i det sidste vers: “for Gud havde for vor skyld noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os.” Hebræerne 11:40.

Dette er fordi, da Jesus kom, kom der en helt ny tid over jorden med nye muligheder. Han kom med evangeliet. Og evangeliet er, at vi kan forvandles, vi kan forvandles til sønnens billede (Andet Brev til Korintherne 3:18; Romerne 8:29). Vi kan få del i åndens frugter som er Jesu Kristi dyder.

Mulighederne i Kristus!

Og det var det som var umuligt før Kristus. Så kunne de modtage jordiske velsignelser ved gudsfrygt. Og de opnåede selvfølgelig evigt liv og tilgivelse for synd. Men det var helt anderledes, end det vi kan opnå nu. Tidligere skulle de komme til Gud og bringe dyre-ofre for at få tilgivelse for deres synder. Men de skulle komme tilbage igen og igen, fordi de ikke kunne gøre noget med deres menneskenatur. Det var umuligt for loven. Men da Jesus kom, så gjorde han det muligt, som var umuligt for loven (Romerne 8:1-4). Det er et utroligt budskab.

Nu kan jeg komme til Jesus og drikke af det levende vand, som var i hans ånd. Og jeg kan selv modtage denne ånd inde i mig! Det kan strømme frem til evigt liv for mennesker som både hører og ser mig, så der kan komme en ende på synden. Jøderne havde store løfter i den tid, de levede. Men vi har modtaget endnu større løfter i den tid, vi lever i! Mange mennesker ser det ikke i disse dage. Men Peter skrev dette allerede for omkring 200 år siden, om de “store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur.” Peter's Andet Brev 1:4. Det er utroligt, og det vil også ske i os!

Og Gud har forberedt en by i evigheden for de troshelte, så sammen med os vil de opnå det, som de ikke kunne opnå i den gamle pagt. Vi vil være sammen med dem i evighedernes evighed og fuldføre det, som de ikke kunne modtage dengang. Så der er en fantastisk herlighed, som venter os i Jesus Kristus! Og når Jesus kommer igen og der starter en ny epoke, så vil åndens herlige fylde, fylde jorden og være en velsignelse for både mennesker og dyr. Selv dyrene vil ikke fortære hinanden længere! En barn vil kunne gå hen til en løve, osv. En helt ny tidsånd vil komme ned på jorden.

Så vil verdens prins være færdig; han vil blive bundet af lænker. Jesu Kristi ånd vil komme frem, og sammen med Jesus vil vi være med til at tørre tårer og gøre gode ting for mennesker igennem evigheden. Det er vort store håb, og det er det, vi lever for.


Denne artikel er baseret på en tale af Kåre J. Smith
 d. 13. Marts, 2019.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.