Gå til indhold

Det er muligt at blive fri fra synden!

Kan jeg være fri fra synden? Selv om dette kan være svært at tro for mange, siger bibelen os klart, at det i den nye pagt er helt muligt at være fri fra synden.

Selv om dette kan være svært at tro for mange, siger bibelen os klart, at det i den nye pagt er helt muligt at være fri fra synden—ikke bare åbenlyse syndige handlinger, men selve syndens rod, synden som jeg har arvet og som bor i min menneskelige natur.

Vor menneskelige natur

Af natur har vi mennesker en tilbøjelighed til at gøre vor egen vilje, eller med andre ord, at synde. Gennem min egen menneskelige kraft er jeg ikke i stand til at besejre disse tilbøjeligheder, synden som bor i mit kød, eller menneskelige natur. Vi ser dette i de eksempler vi har i den gamle pagt. Hvert år måtte ypperstepræsten gå ind i det allerhelligste med blod af bukke og okser for at gøre bod for sine egne synder og synderne af folket. Selv den allerfrommeste, de som efter loven var ustraffelige, kunne ikke styre synden som boede i dem.

Jesu offer

Ved at ofre et dyr i den gamle pagt kunne folket få tilgivelse af synderne de havde gjort, men dyreblodet kunne ikke borttage synden i deres menneskelige natur, og et andet offer var nødvendigt. Dette offer blev bragt af Jesus. Vi kan læse om dette i Hebræerbrevet 10:4-7: “for blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Derfor siger han, da han træder ind i verden: Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have, men et legeme har du beredt mig; brændoffer og syndoffer ønsker du ikke. Da siger jeg: ›Se, jeg er kommet – i bogrullen er der skrevet om mig – for at gøre din vilje, Gud.

“Jeg er kommet for at gøre din vilje”. Jesus bragte dette offer i hans legeme, og det var hans egen vilje, som han opgav for Guds vilje. Lysterne og ønskerne i hans eget kød — blev bragt i døden, så han aldrig gjorde synd, på trods af at han blev fristet. På denne måde åbnede Han en ny vej mod Guds tilstedeværelse, således at mennesker som følger i hans fodspor har fællesskab med Gud.“Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme” Hebræerbrevet 10:19-20.

Blodet som Jesus medbragte i det allerhelligste, Guds nærvær, var blodet af hans egen vilje, og dette var gjort en gang for alle. Fordi synden i hans kød faktisk blev bragt i døden i Ham, var der ingen grund for den årlige bod.

Men hvad med vor syndige natur?

På grund af Jesu offer, fik han magten til at tilgive de synder som jeg har begået, hvis jeg virkelig ønsker at følge Ham. Dette giver mig muligheden for en ny start, men jeg må også hver dag lægge mærke til, at den synd som jeg har i mit kød, ikke er taget bort gennem tilgivelsen.

At følge i hans fodspor betyder at jeg ikke gør synd.

Den eneste vej til at blive færdig med synden i kødet, er at gå den samme vej som Jesus gik. Det står skrevet, at han er vor forløber og at han åbnede vejen gennem kødet for os til at følge Ham på den. “Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor: Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund.” Første Petersbrev 2:21-22. Følge Ham i Hans fodspor betyder at heller ikke jeg gør synd, og dette er muligt gennem Helligåndens kraft, ved at fornægte mig selv og at hade lysterne i mit kød. Sådan bliver synden i mig bragt i døden, så at der ikke bliver begået synd. Så er jeg fri fra synden!

“Da nu Kristus har lidt legemligt, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har gennemgået legemlig lidelse, har gjort sig færdig med synden for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje.” Første Petersbrev 4:1-2

“Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve.” Romerbrevet 8:13.

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.

Følg os