Det femte fantastiske løfte: Hvide klæder og livets bog

Det femte fantastiske løfte: Hvide klæder og livets bog

Den femte artikel i en serie om vore evige belønninger.

3 min. ·

«Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle.» (Johannes' Åbenbaring 3,5)

Gud elsker sit skaberværk. Synden ødelagde det, men nu har Gud en plan for at føre det tilbage til sin oprindelige fuldkomne tilstand, og han vil belønne dem som hjælper ham med at gennemføre denne plan.

Synden blev født på grund af Satans ønske om at sætte sig over Gud, og det ødelagde harmonien i himmelen. Nu skal Gud udrydde al synd fra hele sit skaberværk på en sådan måde, at der ikke er nogen mulighed for at det sker igen.

Gud skabte menneskene med den hensigt, at de skulle herske over synden (Første Mosebog 4,7). Hele hans plan er, at menneskeheden skal leve et liv, hvor de hader og modstår synd og siger ja til ham – at sejre. En som sejrer over synd i sit eget liv beviser, at Guds måde er fuldkommen, og han er en del af arbejdet for at udrydde synd i al evighed. Hver og en som gør dette skal smage de rige belønninger for at leve et sådant liv. Disse løfter gælder for alle som sejrer.

Hvide klæder

For dig som har overvundet synden, Kristi brud, er det kun passende, at du har klæder på som er «uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri.» (Efeserbrevet 5,27) Fordi du har holdt dig ren fra synd, vil de hvide klæder vidne om din renhed i al evighed.

På grund af din lydighed, trofasthed og tålmodighed i at være en der sejrer, har du ret til at gå sammen med Jesus i hvide klæder.

«Hun har fået [lammets hustru] givet at klæde sig i lysende rene linnedklæder – for linnedklæderne er de helliges retfærdige gerninger.» (Johannes' Åbenbaring 19,8)

Livets bog

I udgangspunktet er alles navn skrevet i livets bog. Hvert menneske der er født, er bestemt til evigt liv. Det er synden, som fører til, at ens navn bliver slettet (Anden Mosebog 32,32-33). Hvis du vil, at dit navn forbliver skrevet i livets bog, skal du sejre over synd. Jesus siger: «Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.» Johannesevangeliet 10, 27-28. Vejen til at sejre over synden er blevet tydeligt banet af vor forløber og hyrde. Du skal bare være villig til at følge ham på denne vej.

Tror du på ham og det han udrettede, mens han var på jorden som et menneske? Er du trofast til at stå i livets kampe, helt ligesom han gjorde? Så vil dit navn ikke blive udslettet af livets bog. Så vil Jesus vedkendes dit navn for hans far og for hans engle. Han vil bekende dig som værdig til at være sammen med ham i al evighed.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.