Det første fantastiske løfte: Livets træ

Det første fantastiske løfte: Livets træ

Den første artikel i en serie om vore evige belønninger.

3 min. ·

«Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis!» (Johannes' Åbenbaring 2,7)

Gud elsker sit skaberværk. Synden ødelagde det, men nu har Gud en plan for at føre det tilbage til sin oprindelige fuldkomne tilstand, og han vil belønne dem som hjælper ham med at gennemføre denne plan.

Synden blev født på grund af Satans ønske om at sætte sig over Gud, og det ødelagde harmonien i himmelen. Nu skal Gud udrydde al synd fra hele sit skaberværk på en sådan måde, at der ikke er nogen mulighed for, at det sker igen.

Gud skabte menneskene med den hensigt, at de skulle herske over synden (Første Mosebog 4,7). Hele hans plan er, at menneskeheden skal leve et liv, hvor de hader og modstår synd og siger ja til ham – at sejre. En der sejrer over synd i sit eget liv beviser, at Guds nåde er fuldkommen og er en del af arbejdet for at udrydde synd i al evighed. Hver og en som gør dette skal smage de rige belønninger af at leve et sådant liv. Disse løfter gælder for alle som sejrer.

Evigt liv

Livets træ er et symbol på evigt liv.

Gud placerede livets træ og kundskabens træ om godt og ondt blandt træerne i Edens have. Han forklarede Adam og Eva, at de måtte spise frit af alle træerne, bortset fra kundskabens træ. En enkel regel.

Men du kender historien. Eva var ulydig og spiste af træet alligevel, efter at være blevet fristet af Satan, i form af en slange, og hun overbeviste Adam til at gøre det samme. De valgte deres egen vilje frem for Guds gode og fuldkomne vilje, og igennem denne enkle handling kom synden også ind i verden.

Hvis de nu havde spist af livets træ, havde de fået evigt liv. Så ville synd også være kommet ind i evigheden. Gud lukkede adgangen til livets træ. «Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.» (Første Mosebog 3,24) De mistede deres mulighed for at få del i evigt liv.

Men på grund af det Jesus gjorde for dig, lever du nu i en tid, hvor du igen har muligheden for at «spise» af livets træ. Hvad betyder det? Hver gang du vælger at gøre Guds vilje i stedet for din egen, griber du fat i noget evigt; du har fået del i noget i dit hjerte som har evig værdi. Hver gang du modstår fristelsen og sejrer over synd, tager du en bid af frugten på livets træ. Du optjener til evigt liv på den nye jord, som Gud skaber. (Johannes' Åbenbaring 21,1)

Der skal der ikke være nogen synd, ikke engang fristelsen til at synde. Evigt liv med Gud er belønningen for at sejre over synd!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.