Det levende brød fra himlen

Det levende brød fra himlen

Jesus sagde, at han var livets brød, og at den som spiser af det skal leve i al evighed. Hvad betyder det i praksis?

4 min. ·

«Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden.» Johannesevangeliet 6,48-51.

Jøderne trættede sig imellem og undrede sig over, hvordan det kunne gå til. De kendte til mannaen som deres fædre spiste og fik fra himlen, men ikke dette nye himmelske brød, som Jesus talte om, Hvad betyder det at spise af livets brød – det levende brød fra himlen?

Praktisere så ordet bliver en del af mig

Når et brød ligger på en hylde i madbutikken er det ikke blevet en del af mig. Men hvis jeg køber det, tager det med hjem, skærer det op og spiser det, så vil brødet blive en del af mig. Vitaminerne og mineralerne i brødet vil efter kort tid transporteres rundt i kroppen og give mig energi og kraft til dagens gøremål.

Så længe Guds ord, der også kaldes for livets brød, kun står som bogstaver i min bibel, er Guds ord ikke blevet en del af mig. Men hvis jeg åbner min bibel, læser hvad der står, tror det som det står og praktiserer det, sådan som det står, så bliver Guds ord en del af mig.

«For vi har fået det glædelige budskab forkyndt ligesom de; men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det Hebreerne 4,2. Når ordet ved lydighed og tro smelter sammen med mig, så er ordet blevet en del af mig og blevet mig til nytte og velsignelse.

Spise af det levende brød

«For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov», siger Paulus i Romerne 7,22. «Jeg har lyst til Guds lov», står der i en ældre oversættelse. Guds lov og Paulus' lyst var ikke længere to forskellige og adskilte ting, men ét og det samme.

«For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.» Filipperne 2,13. I Filipperne 1,20 snakker han om «min længsel og mit håb». Hos Paulus var Guds virkninger og hans længsel blevet ét og det samme. Når Guds virkninger og min trang er blevet ét og det samme, så har jeg spist af det levende brød. Når Guds vilje er blevet min vilje, så er Guds vilje blevet en del af mig. Sådan spiser jeg af det himmelske brød.

Det Guds brød, Kristus, som er kommet ned fra himlen og giver verden liv, kom ikke for at gøre sin egen vilje, men hans vilje som havde sendt ham (Johannesevangeliet 6,38). Gør jeg Guds vilje til min vilje, så spiser jeg af det levende brød.

Kristus er det brød som er kommet ned fra himlen og skal give verden liv. I ham blev ordet kød (Johannesevangeliet 1,14). Det betyder, at ordet blev virkeliggjort ved hans liv – en himmelsk herlighed som kom til syne ved hans legeme. Hans kød er i sandhed mad og hans blod er i sandhed drikke (Johannesevangeliet 6,55).

Salig hver den som får del i dette liv! I sandhed et liv som her evigheden i sig!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.