Gå til indhold

“Det største ved kristendommen for mig er …”

Da jeg var en ung medicinstuderende, som mødte virkeligheden med patienter som havde alvorlige sygdomme og begrænsningerne i den medicinske viden om helbredelse, havde jeg et brændende spørgsmål.

Jeg har fundet en kilde som aldrig løber tør, en skat der er større end noget andet af værdi på jorden, glæde og lykke som aldrig bliver slukket af livets tragedier, og en livsvej der udfylder alt, jeg kunne ønske mig.

Ved kong Davids ord er jeg blevet ført til klippen, som er større end jeg, og jeg har fundet Jesus Kristus “vejen, sandheden og livet” ud over noget jeg har oplevet, før jeg omvendte mig, og hvad jeg har set i mennesker med al overbevisning lige siden.

I en kendt engelsk reklame lyder ordene: “Du har prøvet alt andet; prøv så dit bedste.” Du bliver ikke skuffet. Jeg har aldrig mødt nogen, der blev en sand kristen, men som ønskede at være noget andet.

Finde den “manglende del”

Som teenager og ung mand var jeg meget interesseret i verden omkring mig, fortid, nutid og fremtid. Jeg havde mange hobbyer og mange interesser, alle intellektuelt tilfredsstillende og som gav midlertidig nydelse. Men da jeg blev medicinstuderende og skulle stå ansigt til ansigt med virkeligheden af patienter med alvorlige og dødelige sygdomme, og begrænsningerne i den medicinske viden om helbredelse, lindring og trøst, havde jeg et brændende spørgsmål: Hvis menneskeheden bare er et produkt af udvikling og naturlig udvælgelse, de stærkes overlevelse, hvorfor ville jeg så være læge? Hvad var formålet? Hvis vor eksistens blot var at blive født, leve i nogle få år og så blive til støv igen, hvilken mening var der så med livet? Det vi kalder værdier og selvopofrelse var meningsløst. Der var så megen elendighed og ulykke i verden. Endda i en verden hvor alle kun lever for at tilfredsstille sig selv, var en skrækkelig tanke. Såkaldte forskere ledte efter et “manglende led” mellem aber og mennesker, men hvad var det egentlige “manglende led”?

Det 17. århundredes franske forsker og filosof Blaise Pascal sagde: “Hvad andet erklærer denne trang og denne hjælpeløshed, end at der engang var sand lykke i et menneske, hvoraf alt der er tilbage, er tomme print og spor? Dette forsøger han forgæves at fylde med alt omkring ham, ved at søge i ting som ikke indeholder den hjælp, han ikke kan finde i det som er. Dog kan ingen hjælpe, siden denne ufuldendte afgrund kun kan fyldes med en ufuldendt og uforanderlig ting; med andre ord, af Gud selv.”

Jeg havde brug for at finde det “manglende led” mellem menneske og Gud, og da jeg fandt ham – eller hellere, han fandt mig – fyldte en ubeskrivelig glæde mit hjerte, som jeg aldrig havde mærket før. Jeg fik tro i mit hjerte. Jesus Kristus var virkelig, hvem han sagde, han var, Guds søn, der kom ned fra himlen for at redde menneskene fra det rod, vi havde skabt for os selv, ved at placere os selv som universets centrum.

I stedet for at anerkende vor skaber, til hvem vi er skyldige for det liv, han gav os, skabte menneskene deres egne mål og gjorde sig selv til Gud.

Jesus blev min personlige vejleder og broder

Gud brugte omstændighederne til at vise mig min selviskhed og stolthed, og at jeg selv var lige så dårlig som de religiøse mennesker jeg så på som arrogante hyklere. Jeg begyndte at læse bibelen, og meget som jeg tidligere benægtede, begyndte at virke sandt. En aften gik der et lys op for mig, at Jesus elskede mig så meget, at han var villig til at dø for mig, så jeg kunne få tilgivelse og begynde et nyt liv. Jeg fornemmede, at Jesus havde kaldt mig til at være kristen, en af sine disciple, til trods for det egoistiske menneske jeg var. Det var et vendepunkt i mit liv.

Det var ganske nemt at stoppe med at ryge, for der var ikke plads til en pibe og tobak i min jakkelomme, sammen med en bibel, som jeg var sulten efter at læse så meget som muligt. Nu ville jeg have fællesskab med dem, som vidste hvad det ville sige at være kristne, så min vennekreds forandrede sig.

Det er næsten 50 år siden, jeg blev kristen, og mit liv har været en spændende opdagelsesrejse og en uddannelse, som er “længere” og “højere”, end noget jeg har kendt til før. Jeg lærer Gud at kende som min vidunderlige far, Jesus som min bedste ven og ældre bror, og jeg har fællesskab med brødre og søstre fra hele verden, som går på denne vej, som Jesus selv banede som menneske. En vej til forvandling ved lydighed mod Guds love og bud.

Jeg kan blive som Jesus

Bibelen er en fantastisk samling af skrifter, hvor igennem Gud åbenbarer sig selv, og Jesus også fuldbyrdede, så han kunne sige til sine disciple: “Den, der har set mig, har set Faderen.” Johannesevangeliet 14:9. Vi kan altid bede ham om hjælp. Han giver Helligånden til dem som lyder ham, så vi har en vejleder og underviser, som viser os den vej Jesus gik i alle de omstændigheder og prøvelser, han gik igennem. Ved hans ånd har jeg kraft til at sejre over modstanden mod at gøre Guds vilje, som jeg finder i min natur. Dette betyder, at jeg kan holde Guds bud af kærlighed til ham og elske mine medmennesker, og kun ønsker at finde den lykke og fuldkommenhed, som jeg har fundet ved det at være kristen.

Jesus Kristus er ikke kun barnet i juleevangeliet og den unge mand som var villig til at blive korsfæstet Langfredag som en soning for vore synder, for at frelse os fra de konsekvenser vi fortjente ved at leve trodsigt for os selv i stedet for at gøre Guds fuldkomne vilje. Ved at være lydig mod hans bud lærer vi ham at kende, og vor himmelske fader og skaber, fordi han er Guds søn. De gjorde, og de gør alt i fællesskab med hinanden. Han skal stoles fuldstændig på, og ved at overgive mit liv til ham og acceptere ham som min frelser og opgive min egen vilje for at følge ham, får jeg alt, hvad man kunne ønske sig – fred og glæde, sikkerhed og håb for fremtiden, samt de bedste venner i verden. De prøvelser og udfordringer, som er i dagliglivet, er en nødvendig del af vor højere uddannelse og udvikling, så vi kan blive mere og mere fri fra selviske tendenser, som vi har arvet fra vore forfædre. Jesus er med os til at lære os alt hvad Gud lærte ham som menneske, og hvordan han overvandt det onde med det gode. Og dette liv på jorden er kun starten på et endnu herligere liv, når vi møder og taler med Jesus ansigt til ansigt, fordi vi er blevet som ham.

Det største ved kristendommen for mig er, at igennem Jesus kan vi få kontakt med Gud som vor fader i himlen, og en vej hvorpå vi kan blive forvandlet.

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

Kristus åbenbaret i kød

For vor skyld bar Jesus vor synd i sit kød, for at al synd skulle blive fordømt der. Han ville gøre det, og han gjorde det! Betydningen af dette for os kan ikke måles. Læs mere her om hvad dette betyder for alle, som virkelig tror på Kristus Jesus som Guds Søn og Menneskesønnen.

Følg os