Det syvende fantastiske løfte: Give sæde hos mig på min trone

Den syvende og sidste artikel i en serie om vore evige belønninger.

Skrevet af Kathryn Albig med Bjørn Nilsen
Det syvende fantastiske løfte: Give sæde hos mig på min trone
 • Det syvende fantastiske løfte: Give sæde hos mig på min trone
 • «Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone (Johannes’ Åbenbaring 3,21)

  Gud elsker sit skaberværk. Synden ødelagde det, men nu har Gud en plan for at føre det tilbage til sin oprindelige fuldkomne tilstand, og han vil belønne dem som hjælper ham med at gennemføre denne plan.

  Synden blev født på grund af Satans ønske om at sætte sig over Gud, og det ødelagde harmonien i himmelen. Nu skal Gud udrydde al synd fra hele sit skaberværk på en sådan måde, at der ikke er nogen mulighed for at det sker igen.

  Gud skabte menneskene med den hensigt, at de skulle herske over synden (Første Mosebog 4,7). Hele hans plan er, at menneskeheden skal leve et liv, hvor de hader og modstår synd og siger ja til ham – at sejre. En som sejrer over synd i sit eget liv beviser, at Guds måde er fuldkommen, og han er en del af arbejdet for at udrydde synd i al evighed. Hver og en som gør dette skal smage de rige belønninger for at leve et sådant liv. Disse løfter gælder for alle som sejrer.

  Regere med Jesus

  Guds nåde har givet dig mulighed for at være en del af Kristi brud! Det er utænkeligt, hvor enormt dette virkelig er. Det er et kald som skaber nød efter trofasthed og lydighed, sådan at din plads der er bekræftet. Som en del af bruden vil du sidde sammen med ham på hans trone og dømme og regere over jorden! Den visdom du har brug for for at kunne gøre dette, kan kun vindes ved det du har lært ved at leve et sejrende liv (Visdommens bog 1,3-4).

  Det er ikke livets erfaringer i sig selv, som oplærer dig, men mere det du lærer af de erfaringer. Det drejer sig om det, der sker i dine tanker. Der kommer syndige tanker, misundelsestanker, stolthed og mange andre ting. Men du kan ikke tillade sådanne tanker at leve! De skal besejres. I stedet for at tillade noget som misundelse at styre dine handlinger, lærer du at reagere med visdom på en gudfrygtig måde. Det er det, som vil give dig myndighed til at regere med Kristus. Hvis du kan herske over synden, så kan du herske sammen med ham!

  Når det kommer an på, hvor meget visdom du får, så er det helt op til dig selv. Du får utallige muligheder for at sejre over synden i dit liv. Hver af disse muligheder, disse fristelser, er en mulighed for at vokse mere i Kristi dyder og øge din evige værdi.

  Personligt ønsker jeg ikke at være den sidste, der kun med nød og næppe kommer ind med en stigende stjernes glans. Jeg ønsker at skinne med solens glans! Dette er den eneste rigtige måde at takke Gud på og ære ham for det utrolige, usigelige liv, og evigheden som han har kaldt mig til, og for hans usvigelige godhed og kærlighed.

  Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

  Download gratis e-bog

  Jeg er korsfæstet med Kristus

  Skrevet af Elias Aslaksen

  Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.