Det tredje fantastiske løfte: Skjult manna, en hvid sten og et nyt navn

Det tredje fantastiske løfte: Skjult manna, en hvid sten og et nyt navn

Den tredje artikel i en serie om vore evige belønninger.

4 min. ·

«Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give af den skjulte manna og give ham en hvid sten og indskrevet på stenen et nyt navn, som ingen kender undtagen den, der får det.» (Johannes' Åbenbaring 2,17)

Gud elsker sit skaberværk. Synden ødelagde det, men nu har Gud en plan for at føre det tilbage til sin oprindelige fuldkomne tilstand, og han vil belønne dem som hjælper ham med at gennemføre denne plan.

Synden blev født på grund af Satans ønske om at sætte sig over Gud, og det ødelagde harmonien i himmelen. Nu skal Gud udrydde al synd fra hele sit skaberværk på en sådan måde, at der ikke er nogen mulighed for, at det sker igen.

Gud skabte menneskene med den hensigt, at de skulle herske over synden (Første Mosebog 4,7). Hele hans plan er, at menneskeheden skal leve et liv, hvor de hader og modstår synd og siger ja til ham – at sejre. En som sejrer over synd i sit eget liv beviser, at Guds måde er fuldkommen, og vedkommende er en del af arbejdet for at udrydde synd for al evighed. Hver og en som gør dette skal smage de rige belønninger af at leve et sådant liv. Disse løfter gælder for alle som sejrer.

Den skjulte manna

Den skjulte manna er noget, du allerede får i dette liv. Det svarer til dit skjulte liv. Dit skjulte liv er det sted derinde, hvor ingen ved, hvad der sker, udover Gud og dig selv. Det er der du fristes til urene tanker, til stolthed, til at lyve, osv. Det er der, du kæmper og sejrer over disse fristelser.

Den skjulte manna er den hjælp du får, når du beder om det i disse tider. Det er den næring du får, kraften fra det høje. Det er givet til alle som beder om det, alle med en længsel efter at være fri fra synd. Den skjulte manna giver vitalitet og liv.

Den hvide sten og et nyt navn

Da Johannes' Åbenbaring blev skrevet, var en hvid sten symbolet på uskyld. Hvis man skulle prøves i retten for en forbrydelse, betød en hvid sten frifindelse og en sort sten skyld. At modtage en hvid sten betyder, at du er fri fra fordømmelse. Du er blevet prøvet og er blevet fundet værdig.

Den hvide sten er et symbol på, hvem du er blevet gennem trofasthed og din beslutsomhed til at herske over synden. Det er stenhård tro og renhed. Her på jorden prøves din tro – der i evigheden er den blevet bevist; den har bestået prøven. Dit nye navn står skrevet på denne sten, lavet af flinthård tro.

Dette navn reflekterer de kampe, du har stået i, og de lidelser du har tålt. Det illustrerer, hvem du er blevet på grund af din trofasthed og Guds nåde (Andet Petersbrev 1,4). Du ved hvilke kampe, du måtte holde ud for at komme dertil, og du vil med det samme genkende dig selv i navnet. Det er det ultimative symbol på sejr og forvandling.

Alt dette er bevis på, at din trofasthed er højt værdsat af Gud. Dette nye navn, som kun ham og du kender, er din ånds vidnesbyrd; det er, hvordan Gud ser dig. Han ser ikke, hvad du var efter din menneskelige natur. Han ser den nye skabning i dig, resultatet af din trofasthed mod ham og hans bud (Andet Korintherbrev 5,17). Og det er det, du skal være i al evighed. Ikke mere kamp for at overvinde synd, men en ny skabning til at leve i evig renhed!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.