Dette er den eneste måde at blive ligesom Jesus

Dette er den eneste måde at blive ligesom Jesus

At blive forvandlet til Guds søns billede afhænger af denne afgørende faktor.

3 min. ·

Vi er blevet kaldt og udvalgt for verdens grundvold blev lagt, for at blive “til at formes efter sin søns billede” (Romerne 8:29). For at dette kan ske, skal der fuldstændig ydmyghed til.

Vi bliver sammenlignet med leret i pottemagerens hånd. Hvis leret er blødt og bøjeligt, er det let for pottemageren at lave et fint kar af leret; men hvis det er hårdt, går det i stykker, og han kan ikke lave det kar, han havde tænkt. I stedet bliver han nødt til omforme leret og lave det til et mindre kar. På samme måde går det med os. Des mere ydmyge vi er, des bedre kan Gud arbejde med os og danne os efter sit eget billede—fra herlighed til herlighed. Så vil han være i stand til at lave os til kar, til hans ære, på relativt kort tid, helliggjort og brugbart for mesteren og klar til al god gerning (Andet Brev til Timotheus 2:21).

Den eneste måde at blive formet efter hans søns billede!

Des mindre ydmyge vi er, des vanskeligere er det for ham at arbejde med os, og vi bliver som hård ler som hele tiden går i stykker i hans hænder. Så tager det lang tid, før han kan lave noget ud af os. Hvis vi er totalt ubøjelige, bliver han nødt til at gøre os til vanærens kar i stedet for ærens kar. Ydmyghed er derfor den enkleste, korteste og faktisk den eneste vej til fremgang og helliggørelse.

Jesus Kristus, som er en fuldkommen person, er et eksempel for os i ydmyghed, som han også er i alle andre ting. Han skuede altid faderen og gjorde hans vilje i alle ting. Vi kan lære sand ydmyghed af ham. Vi skal også overgive os til Guds vilje i alle ting og ydmyge os selv under hans vældige hånd, så han kan ophøje os i rette tid. Alle ting er i hans vældige hånd, som er udstrakt til frelse hele dagen lang. Alt han sender på vor vej har til hensigt at forvandle os til hans søns billede.

Dog kan han kun gøre dette, hvis vi er ydmyge i alle situationer, fordi Gud giver nåde til den ydmyge, men han står den stolte imod. Det er ikke godt at være en elendig mand hvis han, den levende Gud, står os imod. Vi kommer ingen vegne uden ydmyghed. Den ydmyges vej er strøet med velsignelser. Han kan se ind i fremtiden og sige med David, “Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.” Salmernes Bog 23:6.


Denne artikel er blevet oversat fra norsk og blev først publiceret i BCC’s tidsskrift 
Skjulte Skatte i Desember 1930, under titlen “Ydmyghed.”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.