Din vilje ske!

Din vilje ske!

Jesu ord, både da han til verden og da han forlod den, var: «Lad ikke min vilje ske, kun din.» Dette er nøglen til enhed – med Gud og mennesker.

2 min. ·

Der står i et digt: «Ved ordet det stærke: din vilje ske! Han helvedes magter tvang i knæ!» Dette gælder Guds vilje.

Hvis vi holder helhjertet fast i dette ord «Din vilje ske!», så er vi uovervindelige i alle slags fristelser, prøvelser og modgang. Det er svært at finde noget stærkere og mere forløsende ord end dette: «Din vilje ske»! Ved dette ord triumferer vi over alle onde magter og finder til enhver tid hvile og trøst.

I denne vilje blev faderen og sønnen fuldkommen til ét, og bare i denne ene vilje bliver vi også fuldkommengjort til ét. En anden vej til enhed findes ikke.

Gud havde ikke behag i dyreofrene, men i et legeme der gjorde hans vilje. «Se, jeg er kommet for at gøre din vilje.» Hebræerbrevet 10,7.9. Ved denne ene vilje er vi til alle tider helliget, dvs. udskilt og adskilt i vor ånd, fra alt det der ikke kan forenes med denne vilje. I denne vilje går Jesus i forbøn for os (Romerbrevet 8,27).

Alt ondt er knyttet til menneskets egenvilje, og alle onde og urene ånder forener sig med denne i trods og opsætlighed, i hårdhed og hovmod, i selvhævdelse, had og misundelse, i hor, uretfærdighed og løgn, i forfængelighed, storhed, ære og vinding, osv.

Alt godt som kan nævnes, er derimod knyttet til Guds vilje, den gode, velbehagelige og fuldkomne (Romerbrevet 12,2). Hvis vi elsker den, bliver vi også fyldt med kundskab om den (Kolossenserbrevet 1,9). Hvis vi holder fast på den, så holder vi fast på alle skriftens løfter. I denne ene vilje forenes vi i samme sind og ånd.

Ingen kan være Jesu discipel uden at hade sin egen vilje og få den bragt i Kristi død. I efterfølgelsen af Kristus, som hans disciple, gælder kun en ny skabning med en ny ånd og en ny vilje (Andet Korintherbrev 5,17: Galaterbrevet 6,15). I denne ånd og vilje forenes vi med Kristus og de hellige, også når basunen lyder.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.