Disciplens kald og løn

Disciplens kald og løn

Jesus er den største, men disciplene er kaldt til at blive lig mesteren!

3 min. ·

Discipelkaldet er det største kald et menneske kan få under solen, og mesteren vil jo gerne lære disciplen alt det, han selv kan. Han vil også omdanne disciplen til at blive lig sig selv! Hvordan kan et sådant kald blive vort kald?

Hvem er Jesus?

Vi skal først forstå, hvem Jesus er. I Kolossenserbrevet 1,15-18 står det, «Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første.»

Vi ser, hvem Jesus var hos faderen, og alligevel var han villig til at gå ned for at få brødre, sådanne som os, som var slaver under synden. Han ville give os del i det samme liv, han havde hos faderen, hvor han legede på hele hans jordkreds og var værkmester for ham og havde den ypperste herlighed (Ordsprogenes Bog 8,30-31). Han er den største eller ypperste, står der.

Han er ophavet, så det er ikke Paulus som er ophavet, eller Peter eller Paulus; det er han som var hos Faderen, som er ophavet til menigheden.

Tænk på det! Og det han vil er, at vi også skal få del i det hovedet har del i, som den ypperste har del i. Så bliver vi også ypperlige; vi får del i samme natur. Bare tænk hvordan vi er efter kødet, al den synd som vi ser der (Romerbrevet 3,9-18; Romerbrevet 7,18-20). Alligevel vil Gud gøre et sådant værk med os, at alt det som bare er skrot og grus forvandles til himmelsk guld og herlighed! Det er noget fabelagtigt at komme ind i forvandling til hans billede! Alle vi som tror på dette bliver forvandlet fra herlighed til herlighed (Andet Korintherbrev 3,18).

Visdoms og åbenbarings Ånd

Der står også om ham, « i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult.» Kolossenserbrevet 2,3. Vi får også del i disse visdommens og kundskabens skatte som er i hovedet. Og det giver os en uddannelse, sådan at vi kan være med til at styre sammen med ham. Vi skal være konger og præster sammen med Jesus i tusindårsriget (Johannes' Åbenbaring 1,5-6). Ved I ikke, at I skal dømme engle? Ved I ikke, at I skal dømme verden? (Første Korintherbrev 6,2-3)

Her kan du se lidt af, hvad du får ved Jesus Kristus, og den herlighed som er der! Dette er kun et lille indblik i det! Så bed til Gud om visdoms og åbenbarings ånd, så du kan begynde at se ind i den åndelige verden (Efeserbrevet 1,17). Så bliver du forvandlet i lighed med hans billede og får del i den samme visdom og den samme herlighed. Alt som er i hovedet kommer da dig til, som discipel, til hjælp og brug.


Denne artikel er inspireret af et foredrag af Kåre J. Smith
 den 23. november 2017.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.