Genkende Satan’s luskede distraktions-taktik

Genkende Satan’s luskede distraktions-taktik

Satan’s mål er at adskille os fra Gud. Sådan her kan du stoppe ham.

4 min. ·

“Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham.” Johannes Første Brev 2:15.

Elsk ikke verden

Satan’s mål er at adskille os fra Gud. Det gør han ved at få os til at elske verden. Han bliver kaldt denne verdens gud. Han forblinder menneskernes sind med tingene i denne verden for at ikke evangeliets lys med Kristi herlighed skal skinne på dem (Andet Brev til Korintherne 4:4). Kærlighed til denne verden kan endda virke fromt og forklares med mange fornuftige tanker. Satan er en god ekspert til at forklare hvor vigtigt det ene eller andet er, og hvor meget man absolut har brug for. På denne måde bliver ens sind hele tiden optager, og Gud kommer mere og mere på afstand. På denne måde er mange, som engang tjente Gud, drevet bort.

Vi læser om Noah og Lot’s dage. De spise og drak, købte og solgte, plantede og byggede, giftede sig og gav i ægteskabet. Denne verden slugte dem og kærligheden til Gud fandtes ikke. Sådan vil det også være i menneskesønnens dage (Lukasevangeliet 17:26-30).

Dette får os til at indse at kærligheden til verden er en åndsmagt som binder mennesker. Det er en satanistisk ånd der får folk til at drive bort fra Gud på en “nice” måde. Vi skal kæmpe mod denne ånd med al vor magt, som vi kæmper for vore liv. De som er bundet af denne åndsmagt står tilbage, når Jesus møder bruden i skyerne. Læg mærke til det, du som er blevet lunken i din nidkærhed og er ved af falde vort. Det var ikke din mening at forlade Gud og blive kedelig og lunken, men dette livs bekymringer og verden interesser har bragt dig dertil. Måske var din intention at tjene flere penge, så du ville have mere at give til Guds sag, men så havde din mindre tid at bede i, mindre tid til at søge det som er deroppe! Sådan har denne verdens gud begraget mange og adskilt dem fra Gud.

Søg det, som er i himlen

“Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd.  Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske.” Kolossenserne 3:1-2. Du kan ikke forene disse to ting. Du kan ikke tjene Gud og mammon. Når du begynder at søge begge dele, begynder du at falde. Det er, hvad det vil sige, at være lunken og halvhjertet, og Jesus vil spy dig ud af sin mund (Johannes’ Åbenbaring 3:15-16). Denne verdens gud har magt over de som er lunkne, fordi de hat gudsfrygtens skind, men fornægter dens kraft (Andet Brev til Timotheus 3:5). Vi bliver formanet til at vende os fra dem. Gudsfrygtens kraft åbenbares ved at have “denne verdens gud” under vore fødder og ved at komme fri fra jordiske ting.

De som vandrer som fjender af Kristi kors har bugen som sin gud og begærer jordiske ting. Det ender i ødelæggelse. Det får os til at indse, at vort liv står på spil. Faktum at du kan retfærdiggøre dig for mennesker er ikke nok; men enhver ved i sit hjerte om man elsker denne verden eller tingene i denne verden. Det som betyder noget her er, at du står for Guds åsyn, så du ikke bliver indfanget i denne verdens ånd, fordi vort borgerskab er i himlen, hvori vi også spændt venter på vor frelser, Jesus Kristus (Filipperne 3:18-20).

At elske Gud er det samme som ikke at elske verden. Frelsens vej, livets vej, er at søge det som er i himlen, og ikke det som er i verden. Det er, hvad det vil sige, at være glødende. Så kommer vi til at møde Jesus i skyerne, når han kommer med ærkeengelens stemme, og vi altid skal være sammen med ham.

Denne artikel er blevet oversat fra norsk og blev først publiceret med titlen “Hvor din skat er, vil også dit hjerte være” i BCC’s tidsskrift Skjulte Skatte i Januar 1936.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.