Du KAN leve et liv i overflod!

Du KAN leve et liv i overflod!

“Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.” Matthæusevangeliet 5:6

4 min. ·

“Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.” Matthæusevangeliet 5:6

Jeg kan huske, at jeg som ung teenager ofte bad: “Gud, hjælp mig til at gøre det rigtige, hjælp mig at sige det rigtige, hjælp mig at tænke det rigtige,” altså i den betydning, at det var rigtigt eller retfærdigt i Guds øjne. Jeg fejlede fuldstændigt på alle disse områder! Jeg havde givet mit hjerte til Gud, og ville virkelig leve for ham og tjene ham. Jeg vidste, at det var meningen, at kristenlivet også skulle være "et liv i overflod", som Jesus lovede i Johannesevangeliet 10:10, men jeg følte mig langt fra et sådant liv.

Ved du ikke hvordan?

Vi skal aldrig nogensinde give op, hvis vi har en oprigtig nuværende trang til at leve for Gud og behage ham, men ikke ved hvordan. Jesus sagde: “Salige (heldige og glade) er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden …” Akkurat som han har lovet os, vil han fylde os og vise os vejen til et rigt liv, et liv i overflod. Alle svarene er i bibelen, selvfølgelig, men vi har brug for Guds hjælp for at finde dem.

Akkurat som han har lovet os, vil han fylde os og vise os vejen til et rigt liv, et liv i overflod.

Jesu eksempel

Jeg er meget taknemlig for, som ung kristen, at Gud ledte mig til mennesker, der fra bibelen viste mig, at Jesus ikke kun var min forløser, den som sonede min synd, men han har også min frelser fra syndens magt, den synd jeg fandt i min natur. Han var mit eksempel, og han efterlod sig fodspor, jeg kan vandre i. Som der står i Første Petersbrev 2:21-22, “Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor: Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund.” 

Så Jesus gjorde det rigtige, og talte det rigtige, og vi ved, at han kun tænkte det rigtige, for “kærligheden tænker ikke ondt” (Første Korintherbrev 13:5). Han gjorde dette i en krop som din og min, gennem Helligåndens kraft! Hvilket håb og hvilket løfte at jeg kan komme til det samme liv, som han levede ved at følge i hans fodspor, ved hjælp af den samme Helligånd!

Hvad vil det sige at følge Jesus?

Hans fodspor fører til hans liv, et lykkeligt, tilfredsstillende, fantastisk liv, hvor jeg kan vokse i alle hans dyder og karaktertræk.

Det er let nok at sige, at jeg er en “Jesu efterfølger,” hvilket betyder, at min lid står til “kristne fællesskab” i modsætning til at være ateist eller medlem af andre religioner. Men at “følge Jesus” er at følge i hans fodspor, som Peter beskriver dem. Hans fodspor fører til hans liv, et lykkeligt, tilfredsstillende, fantastisk liv, hvor jeg kan vokse i alle hans dyder og karaktertræk, eller som Paulus forklarer i Galaterbrevet 5:22-23, “Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!” Med andre ord, der er ingen grænse for, hvor mange af disse gode ting jeg kan tiltage og vokse i! Dette er virkeligt et tilfredstillende liv i overflod.

Jo mere jeg erfarer af dette gode og velsignede liv, des større bliver min hunger og tørst efter mere af det! Og vi ved, at Gud ikke gør forskel på folk (Apostlenes gerninger 10, 34). Vejen er åben for alle, der hungrer og tørster, som tror på Jesu ord og vælger at følge hans fodspor.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.