Dyrker du skaberen eller kun skabningen?

Dyrker du skaberen eller kun skabningen?

Gud sagde “Lad der være!” og skabte alle ting. Vi burde elske og tilbede ham alene! Han kan også skabe noget helt nyt i os!

4 min. ·

Da Gud skabte alting, skete det ganske enkelt på hans bud. “Lad der være!” sagde han, og forskellige ting begyndte straks at eksistere. Han gjorde alt, som var ham behageligt ifølge hans almagt.

“For du har skabt alle ting, af din vilje blev de til og blev skabt.” Johannes' Åbenbaring 4:11.

Se op til skaberen

Al pris og beundring, ære og tilbedelse tilhører skaberen. “Må vi da ikke endnu mere underkaste os under åndernes fader, så vi kan få livet?” Hebræerbrevet 12:9. Vi burde elske ham, ære ham og tjene ham alene! Vi burde tilbede ham og være opmærksom på han ord og på at adlyde dem i hver detalje, og alene agte ham værdig til at blive tilbedt!

Dog, i stedet for at adlyde, tjene, prise og tilbede ham, gør de fleste mennesker det som står skrevet i Romerbrevet 1:25: “De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen – han være lovet til evig tid! Amen.”

Mange mennesker har gjort dette i større eller mindre grad. De beundrer eller tilbeder alle de skabte ting – som intelligens, skønhed, indflydelse, rigdom, præstationer og talent – i stedet for at ære eller tilbede Gud. Konsekvent er de tilbøjelige til ting som at have idoler, jalousi, seksuel umoral, begær, stolthed, utaknemlighed, være bundet af hvad andre mennesker tænker om dem og meget, meget mere. Hvis vi kunne se dybere end alle disse skabte ting til skaberen af alle ting, kunne vi se, at den eneste værdi og mening på alle disse ting er den, som kan bruges til Guds ære!

Hvis vi ydmyger os selv for ham og adlyder hans kreative ord, så vi kan komme til en ende af alle disse synder, og alt som han har skabt kan bruges, som han havde tænkt – at hans vilje bliver gjort på jorden som i himlen, og at hans navn bliver æret.

Det er meningsløst at beundre skabningen og ikke skaberen. Ingen af dem ville have eksisteret, hvis den almægtige skaber ikke havde skabt dem. “Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.” Matthæusevangeliet 4:10. Der er meget lidt sand tilbedelse af Gud, skaberen. Må der være meget, meget mere bevidst tilbedelse af Gud!

En ny skabning!

Det fantastiske faktum om skabningen er, at Gud kun behøvede at sige tre ord: “Lad der være!” og det var der med det samme!

Nu, i den nye pagt, er Gud igen i processen med at skabe noget nyt. Denne gang noget nyt i os! “Er nogen i Kristus, er han en ny skabning …” Andet Korintherbrev 5:17.

Når vi tror på det, skaber han, ligesom han skabte i begyndelsen med hans “Lad der være,” og resultatet vil være ifølge vor tro. Ordet, “Det skal ske jer, som I tror,” går så i opfyldelse (Matthæusevangeliet 9:29).

Har du tro på, at du kan overvinde dine lyster? Så sker det! Gud som har skabt himlen og jorden vil skabe renhed, hvor der engang var urenhed! Han kan skabe kærlighed, hvor der engang var vrede og uro. Ikke af magi, men når vi med tålmodig udholdenhed ved Helligåndens kraft, hver gang vi bliver fristet.

“For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet.” Hebræerbrevet 10:36.

Stof til eftertanke:

Kan du tænke på situationer hvor det er muligt utilsigtet at tilbede skabningen i stedet for skaberen? 

Har du noget i dit liv, som du kæmper med at overvinde? Tror du på, at Gud som skabte himlen og jorden og alt i dem, kan skabe noget nyt i dig?

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.