Effekten af Kristi kors i dit liv

Effekten af Kristi kors i dit liv

Det er utroligt, hvad der kan ske ved budskabet om korsets kraft!

5 min. ·

“Jeg lever ikke længere selv”

Har du nogensinde mødt nogen som synes at have en hemmelig brønd af godhed, velsignelse og glæde dybt inde i? Måske familiemedlemmer, mentorer eller kollegaer, mennesker med en aura af lykke og tilfredshed og bare generelt godt velbefindende? Det kan synes som lidt af et mysterium, hvordan det er muligt at opleve livet på den måde, hvor du er så lykkelig, udstråler Jesu liv og skaber fred og glæde, hvor du er.

Måske tænker du, at du aldrig har mødt sådan et menneske og tvivler på, at sådanne mennesker overhovedet eksisterer.

Men der er definitivt en meget ægte og opnåelig måde at opleve sådan et rigt og blomstrende liv. Det begynder med to meget velkendte vers.

“… Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden.” Romerne 6:6.

“Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.” Galaterne 2:19-20.

Kristus lever i mig!

Galaterne 2:20 er et af de kraftigste vidnesbyrd i bibelen i bibelen. Det er først, når du selv har det vidnesbyrd, "Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv", at du virkelig er blevet født på ny. Paulus siger, at han levede Jesu liv. Han ville aldrig være i stand til have det, hvis det det gamle menneske ikke var blevet korsfæstet med ham, som der står i Romerne 6:6. Når vort gamle menneske – din gamle tankegang der tjener dine egne egoistiske interesser, lyster og begærer – er blevet korsfæstet, så du kan leve dit liv for Jesus. 

Så stopper dit gamle liv; alle de gamle, ulækre, elendige kilder. De ryger ud. Og så åbner de uendelige kilder fra himmelen op. Når det ikke længere er “jeg” som lever, så kan du leve det rige, tilfredse og velsignede liv. Og så vil den kilde begynde at flyde mere og mere ud af dit liv.

“… Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv.” Johannesevangeliet 4:14.

Alt dette er muligt ved budskabet om korset. Det er Guds kraft og Guds visdom. Og han demonstrerede, hvad den kraft var på den tredje dag, da han opstod fra de døde. Kraften ødelagde dødens lænker og ingenting kunne holde ham tilbage. Og så stod han op på den tredje dag som vor frelser. Og senere steg han op til himlen (Første Korintherbrev 1:18,24).

Al Guds kraft er tilgængelig for dig

Hvis han havde levet bare én gang ifølge kødet – hans menneskelige vilje – og hvis korset ikke havde virket i ham i hans liv, så ville Guds visdom ikke være kommet frem i ham. Så ville der være kommet dårskab frem. Bare at have givet efter én gang ville have været nok. Så ville han ikke have været i stand til at være vores frelser. Men han var så trofast, at han blev til Guds kraft og Guds visdom. Menneskesønnen. Der er kun en mellemmand mellem Gud og mennesker; mennesket Jesus Kristus (Første Brev til Timotheus 2:5). Husk at han var et menneske. Og at han bar trofast. Han var så utrolig trofast mod sin far.

Det er kærlighedens første bud, at elske Gud af hele dit hjerte, hele dit sind og alt hvad der er i dig. Det er hvad, det vil sige at være helhjertet. Og så vil Gud styrke dig med hans kraft. Ikke bare noget kraft, ikke bare lidt kraft. Men det er hans kraft, han vil styrke dig og hjælpe dig med.

“Med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er,  og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke.  Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen.” Efeserne 1:18-20.

Hvem har nogensinde kæmpet mod Gud og kommet ud af den kamp uskadt? Når Gud er med dig, så kan ingen være imod dig. “hvem kan være imod os?”, siger Paulus (Romerne 8:31). Du kan have en uendelig kilde af kraft ind i dit liv. Når du bruger den kraft til at beholde dit gamle menneske korsfæstet og til at sejre over alle lyster og begæringer i dit kød, som vil være en velsignelse for dig og alle omkring dig. Han giver dig rigeligt kraft og glæde, fordi du ikke kan leve dette nye pagts liv på egen hånd. Du kan ikke altid være glad af dig selv. Det kan ingen. Men ved Guds nåde og Guds kraft, hans guddommelige kraft, kan du leve sådan et liv; et nytestamentligt liv: “Jeg lever ikke længere selv.” 

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.