En gavmild mand – Aksel Smith

En gavmild mand – Aksel Smith

Som en af de første, der blev grebet af sin brors åbenbaringer, står Aksel Smith som en af hovedstøtterne i menigheden i den første tid, til trods for at han kun blev 38 år.

Som en af de første, der blev grebet af sin brors åbenbaringer, står Aksel Smith som en af hovedstøtterne i menigheden i den første tid, til trods for at han kun blev 38 år. Han var også initiativtager og medredaktør for menighedens hovedorgan, {link=/no/Aktuelt/Misjon/Skjulte-Skatter-100-ar Skjulte Skatte}, der nu har været udgivet i mere end 100 år.

Aksel Smith, født i Kristiansand i 1881, var Johan Oscar Smiths yngste bror, grundlægger af den kristelige menighed Brunstad Christian Church. Fra begyndelsen af 1900 tallet begyndte Johan at samtale med sin bror om de åbenbaringer, han havde fået, både når de mødtes og igennem breve. Efter at have været genstand for sin brors grundige oplæring i Jesu liv, blev Aksel til sidst grebet af dette liv og døbt med Helligånden. Det blev starten på et kort, men meget indholdsrigt liv af stor betydning.

I bogen Hyrde & Profet af Kåre J. Smith beskrives Aksel som en mand, der var «usædvanlig mild og god og gjorde mange gode gerninger imod menneskene». Samtidigt var han en virksom missionær, og blev i årene 1906-1908 personlig ven med blandt andet Pinsebevægelsens T.B. Barratt.

Men det vigtigste for Aksel var praktisk kristensom – at følge Jesu eksempel i hver enkelt mulighed. Både ved vigtige formaninger, gode gerninger og forbøn vandt Aksel Smith mange gamle og unges hjerter. Hans liv var menneskenes lys. (Johannesevangeliet 1, 4)

– Herinde har jeg et evigt liv

Aksel Smith havde ikke et godt helbred og i 1919, 38 år gammel, døde han af spanske sygen. Selvom dette var et stort tab både for menigheden og for hans bror, Johan, var ingen i tvivl om, at hans indgang til himmelriget blev usædvanligt rig.

«Herinde har jeg et evigt liv. Jeg tror på Jesus Kristus» sagde Aksel, og pegede på sit bryst, da lægen fortalte at der ikke var meget håb tilbage.

Hans evige liv «derinde» kom af hans oprigtige gudsfrygt og tro til Gud. Det er også betegnende, at hans første stykke til Skjulte Skatte hed «Bøn er arbejde», og handlede om den magt, der ligger i et skjult bønneliv.

«Bøn er en magt. Den rører ved evige kræfter og sætter dem i bevegelse; den får Gud til at handle. Det er den indre tjeneste for Guds åsyn. Den indre tjeneste er den mest frygtede af Satan; af den grund er bøn en magt, en udfoldelse af et intenst åndeligt arbejde, som bringer store åbenbare frugter.»

Fiskeren med tandpine

Engang var der en gammel fisker, der fortalte om hvordan fiskeåret 1914 havde været, og hvordan han var kommet i kontakt med tandlæge Aksel Smith.

«Det var elendigt med fisk det år, og fangsten og fortjenesten var meget dårlig. Midt under fiskeriet fik jeg en forfærdenlig tandpine. Det var så slemt, at jeg måtte afbryde arbejdet og tage ind til Drøbak. Der opsøgte jeg en tandlæge, en stærkt religiøs mand. Han ordnede min tand og fik trukket den ud og rensede godt i såret. Tandlægen så samtidigt over resten af mine tænder og sagde til mig:

«De har også noget på den anden side, som kan udvikle sig til kraftig tandpine hvis vi ikke får ordnet det. Jeg anbefaler, at De kommer igen i morgen.»

Jeg orkede ikke tanken om at få tandpine igen, og bestemte mig for at komme tilbage næste dag. Der var bare et spørgsmål der bekymrede mig, og det var hvordan jeg skulle betale. Jeg havde nemlig ingen penge. Næste dag tog jeg tilbage til tandlægen, mens jeg tænkte på hvordan jeg skulle klare at betale alt det, han ordnede med mine tænder. Jeg ved, at det tog ham en hel time.

Da jeg skulle betale, spurgte jeg: «Hvor meget koster dette så?»

«Det koster ingenting, min gode mand,» svarede tandlægen.

«Det virkede som om han gennemskuede mig, og vidste at det stod så dårligt til med mig. Har du nogensinde været hos sådan en tandlæge? spurgte den gamle fisker.

«Ikke nok med det, da jeg gik over Drøbaks torv, tog jeg hånden ned i min lomme, og der lå der 20 kroner, som han havde givet mig.»

Et ivrigt forfatterskab

I løbet af syv år skrev Aksel over 150 stykker til Skjulte Skatte, ved siden af hans to bøger: Vild i troen og Fire trin i en troendes udvikling. Disse skrifter viser noget af hans livsindhold og hjerte for menneskene.

Aksel skrev også en række sange, der fortsat synges i dag, til stor glæde og opbyggelse for unge og gamle. Én af disse sange, nummer 111 i sangbogen Herrens Veje, «I mit indre hjertet baker», viser noget af den glæde Aksel oplevede, når han tjente Jesus. Første vers går sådan:

I mit indre hjertet banker,
rige vælde Kristi tanker,
fuld af fryd mit hjerte nu kan råbe ud:
Vej til himlen har jeg fundet!
Kristi rige er oprundet!
I mit indre folder det sig herligt ud.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.