Gå til indhold

En kristen definition på gavmildhed

Jesus mættede fem tusinde mennesker med fem bygbrød og to små fisk. Hans natur er at være gavmild i overflod. Den gode nyhed for os er at vi kan lære at være lige så gavmilde!

For en tid siden læste jeg beretningen om Jesus som mættede fem tusinde mennesker med fem bygbrød og to små fisk. Det der slog mig var, at efter at alle var blevet mætte, var der tolv kurve med mad tilovers.

«Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: »Saml de stykker sammen, som er tilovers, så intet går til spilde.« Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var tilovers efter dem, der havde spist.» Johannes 6,11-13.

Gavmildhed: Et aspekt af Gud

En af egenskaberne i Guds natur – et aspekt af kærlighed, kan man sige – er gavmildhed eller overflod. De fem tusinde mennesker som hørte Jesus, slap ikke kun at være sultne – de fik rigeligt! Overfloden kunne samles op og blive brugt, så intet af velsignelsen skulle være forgæves.

Det er Guds natur som jeg skal iklæde mig, mens jeg er her på jorden som en Jesu discipel. (2. Peter 1,3-4) Denne gavmildhed, som er født af kærlighed, kan også blive en del af min natur.

Jesus havde de samme tanker som sin Far. Hans liv her på jorden viser os hvordan vi også kan få dette sind. Som hans disciple skal vi følge det eksempel i at leve efter Guds ord, som han har givet os. Ved at opgive vor egen vilje og vore meninger for at følge i vor Mesters fodspor, kan vi udskifte vore tanker med Guds tanker.

Kendetegn på en discipel

Da jeg læste denne historie, blev et ønske vækket i mig om at være som Jesus i ånd – at have samme sindelag og trang efter at give. At give min tid, opmærksomhed, ressourcer, tilgivelse (hvis der er noget at tilgive) generøst. Der er intet smukt eller guddommeligt i at give modvilligt, og ikke af hjertet. Sand tilgivelse er fra hjertet og kan velsigne og elske den skyldige. Dette er den gavmildhed som Gud tilbyder os. I lighed med de tolv kurve som var tilovers er der mere end nok, og desuden også tilovers.

At give på en sådan måde skaber en velsignelse over de mennesker jeg omgås. Dette har også en virkning på dem de omgås. På denne måde er ingenting forgæves; jeg bliver selv velsignet og bidrager til en følelse af trivsel og glæde omkring mig. Herved bliver jeg vidne til kraften og underet som ligger i Jesu kærlighed til menneskene.

Gerrighed, ondskab og hjerteløshed er det modsatte af Guds natur. Gavmildhed og ønsket om at give og velsigne er egenskaber som tilhører en Jesu Kristi discipel.

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

Kristus åbenbaret i kød

For vor skyld bar Jesus vor synd i sit kød, for at al synd skulle blive fordømt der. Han ville gøre det, og han gjorde det! Betydningen af dette for os kan ikke måles. Læs mere her om hvad dette betyder for alle, som virkelig tror på Kristus Jesus som Guds Søn og Menneskesønnen.

Følg os