En overbevisende opmuntring til at stræbe efter retfærdighed!

En overbevisende opmuntring til at stræbe efter retfærdighed!

Det er meningen at retfærdigheden skal øge i vore liv. Men der er kun en måde det kan ske på.

3 min. ·

At stræbe efter retfærdighed er livets vej, fordi “retfærdighed redder fra døden.” Ordsprogenes Bog 10:2.

Det første skridt mod livet er, at vi tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed, uden at have gjort en eneste retfærdig gerning (Romerbrevet 4:3-6).

Stræb efter retfærdighed

Men så er intentionen, at vi begynder at få del i personlig retfærdighed: en retfærdighed i livet, guddommelig natur, hvilket også er en retfærdig natur. Hvis dette bliver virkelighed, skal det gamle menneske knuses; han skal dø, fordi det gamle menneske altid er og forbliver uretfærdig og uforbederlig. Selvom han er uforbederlig gør det ingen forskel, for ved tro kan han blive korsfæstet og bragt i døden, eller aflagt, som der står i bibelen (Efeserbrevet 4:22-24; Kolossenserbrevet 3:9).

Kun da kan vi begynde at udøve retfærdighed, som det nye menneske bliver skabt efter Guds billede i sand retfærdighed og hellighed (Efeserbrevet 4:22-24).

Hvert skridt på livets vej er et retfærdigheds skridt. Fremgang på livets vej svarer til fremgang eller vækst i retfærdighed. Derfor står der skrevet, “Enhver, som påkalder Herrens navn, skal afstå fra uretfærdighed.” Andet Brev til Timotheus 2:19. “Når I ved, at han er retfærdig, forstår I, at enhver, som gør retfærdigheden, er født af ham.” Johannes' Første Brev 2:29. “enhver, som ikke gør retfærdighed, er ikke af Gud.” Johannes Første Brev 3:10. Og, “… stræb efter retfærdighed.” Andet Brev til Timotheus 2:22. Alle disse formaninger kan ikke betyde andet end en personlig retfærdighed i vore gerninger.

Som vort uretfærdige selvliv bliver bragt i døden, tiltager det retfærdige Guds liv i os. For hver fremgang i retfærdig må der være en tilsvarende aftag i uretfærdighed. Med hvert nyt lys vi modtager fra Gud, opdager vi noget nyt uretfærdighed i tanker, ord og gerning. Ved tro kan vi få del i tilsvarende øgende retfærdighed. Vi tager et skridt længere på retfærdighedens vej, i sandhed, er livets vej. “At der øves retfærdighed og ret, er mere værd for Herren end slagtoffer.” Ordsprogenes Bog 21:3.

Sand retfærdighed

Det er ikke enkelt nok at betale dine regninger, aflevere det tilbage du har stjålet eller lånt, indberette din indtjening til skat, osv. og gør de ting der falder under kategorien af retfærdighed, som den ofte er forstået. At stræbe efter retfærdighed betyder at gå den ekstra mil; opgive dine egne begær og krav, så det gode kan gøres og andre kan blive velsignet. Alt i alt betyder det, at du gør mod andre, som du ønsker de skal gøre mod dig. Det inkluderer at dele med de fattige, de syge, de svage — de som har færre kræfter og have færre evner — når du ifølge Guds vilje har kræfterne, evnerne og mulighederne (Efeserbrevet 4:28; Salmernes Bog 112:9). For “hvad har du, som du ikke har fået givet?” Første Brev til Korintherne 4:7.

Der er et helt hav af retfærdighed i Gud; retfærdighed i alle mulige retninger og grader! Så lad os adlyde formaningen, Stræb efter retfærdighed!”

“Den retfærdige skyder op som palmen og vokser sig stor som cedertræet på Libanon.” Salmernes Bog 92:12-15.


Denne artikel er blevet oversat fra norsk, og det er en redigeret version af et kapitel med titlen
 “retfærdighedens vej” i bogen “livets vej,” først publiseret i Januar 1935.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.