Gå til indhold

En strategi mod depression

Dette trak mig ud af dyndet, da jeg var på et specielt lavpunkt i mit liv.

For flere år siden var jeg i en situation, hvor jeg var døende på operationsbordet, men krisekirurger reddede mit liv. Jeg blev fortalt, at det ville tage mig seks til tolv måneder at blive helt rask mentalt, følelsesmæssigt og fysisk. Nogle dage senere blev jeg overrasket over en samtale med en psykolog. I stedet for at udskrive antidepressive mediciner til mig, hvilket jeg forventede, sagde han (og jeg citerer): Kom ud i naturen. Mærk solen i dit ansigt og vinden i dit hår. Gud skabte ikke mennesket til at sidde inde i betonbygninger hele dagen.

Dette kom op i mine tanker for nylig, fordi vor statsminister fremsatte en erklæring i regeringen om vort mentale helbred. Hun havde planer for “alternativer” til hospitalsbehandlinger; hun forestillede sig, at regeringens magt var i stand til at forbedre folks liv ved at tilbyde mental førstehjælpstræning i alle folkeskoler. Hun anerkendte, at “manglende kendskab til dette ødelægger liv, separerer mennesker fra hinanden og forværrer de opdelinger, der er i vort samfund”, og at være i stand til at forandre dette, går lige i hjertet af menneskeheden.

Mentale helbredsproblemer er et problem som kan ramme enhver familie, og det er udregnet at en ud af seks mennesker i England har oplevet mentale helbredsproblemer indenfor den sidste uge. Det er også udregnet at forskellige aspekter af mentale helbredsproblemer, fra depression til angst, forårsager over 40 millioner års funktionsnedsættelse hos 20 til 29-årige. Det er mange spildte år.

Jeg spurgte en som har tendens til depressive tanker, hvad der hjalp ham, når han vidste, at han kom ind i en depressionsfase. Han sagde, han havde en strategi:

1. Jeg ved, Gud ikke ønsker, at jeg skal være deprimeret
2. Jeg bliver ved med at sige til mig selv: “Dette er hvad jeg føler, ikke hvad jeg tror
3. Jeg beder ham om et vers, som kan hjælpe mig op af mit dynd
4. Jeg holder fast ved dette ord ligesom en druknende mand holder fast i en tømmerflåde i et koldt, mørkt, ensomt hav
5. Jeg ved, at der er land et sted, jeg kan bare ikke se det endnu. Jeg ved, at hvis jeg holder fast på tømmerflåden, drukner jeg ikke, men finder land til sidst.

Troende er ikke immune over for depressioner. Ligesom vi ikke er immune over for høfeber eller migræne, og der er nogle af os, der har brug for medicin på grund af forstyrrelser eller kemisk ubalance i hjernen, som vi ikke selv er skyld i. For hver type biokemisk sygdom som findes, er der medicin som kan genoprette balancen, og selv her er der ting at lære om Gud og om os selv, fra alle tider med dårligt helbred.

Men der er også tider, hvor vi tillader os selv at blive revet med depressionen og de modløse tanker i vort sind; og vi har kontrol over dette. Hvis vi tillader os selv at blive deprimeret på denne måde, fordrejer det den måde, vi ser på tingene; det frarøver os glæde på en måde som intet andet kan. Og hvis vi ikke finder tømmerflåden, kan det frarøve os troen. Salmernes Bog fanger ofte den sindstilstand, vi kan være i:

Jeg er ude af mig selv over fjendens råb, over de ugudeliges undertrykkelse. De vælter ulykke ned over mig, rasende angriber de mig.” Salmernes Bog 55:4.

Når vi bliver fristet til depressive tanker, behøver vi ikke at prøve at føle os glade. Vi skal koldblodigt tage en bevidst beslutning om at tro på, at Gud stadig er der, selvom vi ikke kan se ham. Han er det land, den klippe vi kan sætte vore fødder på.

For min egen del brugte jeg psykologens råd om at gå udenfor hver dag, mærke solen i mit ansigt og vinden i mit år. Men jeg så også op på skyerne, og uanset hvad jeg følte, takkede jeg Gud. Jeg takkede ham for at jeg var i live, for evangeliet, for mine familie, mine venner, for nok mad at spise, for et tag over mit hoved … Og fordi jeg blev fokuseret på, hvad der var godt for andre mennesker, og ikke min egen situation.

Og min helt egen tømmerflåde var dette:

Styrk derfor de synkende hænder og de kraftesløse knæ, og gå den lige vej på jeres ben, så det lamme ikke vrides af led, men tværtimod bliver helbredt.” Hebræerbrevet 12:12-13.

Vi bliver ikke anklaget for at være lammede, men vi kan forhindre os selv i at blive funktionsnedsat. Og helbredelsen kommer fra absolut tillid til Gud, som skabte os, elskede os og kaldte os til at følge Jesus, og som vil styrke og støtte os, uanset hvad der sker i vore liv. Hvis vi er disciple, kan vi have dette som et absolut løfte.

Fem sværd mod depressive tanker fra Salmernes Bog

• “Fra jordens ende råber jeg til dig, når jeg føler afmagt. Du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig..” Salmernes Bog 61:3.

• “Han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd; han satte min fod på klippen, så jeg stod fast.” Salmernes Bog 40:3.

• “Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler.” Salmernes Bog 62:7.

• “Vær min tilflugts klippe, den borg, hvor jeg finder redning. For du er min klippe og min borg.” Salmernes Bog 71:3.

• “Vær stærke, fat mod, alle I som venter på Herren!.” Salmernes Bog 31:25.

 

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

Nåden i Jesus Kristus

«Når man tænker på nåde, så tænker man nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så har vi brug for nåde.» Sådan åbner Sigurd Bratlie dette hæfte om nåde. Men han fortsætter med at beskrive i detalje, at nåden i Jesus Kristus betyder så meget mere end tilgivelse. Det betyder også sandhed og hjælp. Det lærer os ikke til hende, sådan at vi kan være helt fri til at leve et liv i sejr som fører til perfektion.

Følg os