En vigtig lektie for alle som ikke ønsker at blive stresset eller bekymret igen

En vigtig lektie for alle som ikke ønsker at blive stresset eller bekymret igen

Jesus selv gav os den perfekte løsning med disse simple ord, “Søg først Guds rige …”

3 min. ·

Vore jobs, at betale regninger og møde personlige behov og behovene for de som, vi har ansvar for optager meget af vores tid. Sådanne forpligtelser er meget vigtige, og det er essentielt, at vi er trofaste og gode ambassadører. Men det kan være nemt at bekymre sig og at vore tanker bliver optaget af det. Men Jesus formaner os til ikke at bekymre os, men til at “…søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Matthæusevangeliet 6:33. Dette giver os en vidunderlig mulighed for at få vore sind ud fra disse jordiske bekymringer og fokusere på himmelske skatte midt i værdifulde opgaver som at opdrage en familie, være en værdsat kollega og leve retfærdigt i samfundet.

Søg først Guds rige

Hvad består hans rige og retfærdighed af? Og hvordan søger jeg den? “Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud?” Mikas Bog 6:8. Guds vilje – hans rige – er at være retfærdig, barmhjertig og ydmyg. At være retfærdig og barmhjertig kræver, at vi fornægter vor menneske-vilje for at gøre mod andre, som vi ønsker, de skal gøre mod os. Det vil sige at vi opgiver vor egen egoisme og sætter de andre først. At søge Guds rige og hans retfærdighed betyder at vi aktivt vælger at gøre hans vilje fremfor vor egen.

Når vi har denne trang efter at søge Guds rige og hans retfærdighed, bliver vi klar over vor manglende evne til at leve uselvisk. Vi finder hurtigt ud af, at vi har brug for den nåde (hjælp), Gud giver til de som vandrer ydmygt for ham (Jakobs Brev 4:6; Peters Første Brev 5:5).

Få riget inde i os

Når vi vender vore tanker på denne måde så “spejder Herrens øjne ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham.” Anden Krønikebog 16:9. Ved Helligånden viser Gud sig selv stærk på vore vegne ikke alene ved at vise os vor egoisme og uretfærdighed, men også ved at give os kraft til at fornægte dem og i stedet være retfærdig og barmhjertig.

Når vores vision er mere og mere rettet mod Guds rige, får vi dette rige inde i os ved lydighed mod Guds vilje (Lukasevangeliet 17:21). På denne måde lærer vi ham at kende personligt og kommer mere og mere fri fra den uro og angst der kommer af at søge min egen vilje på jorden. Så opdager vi personligt sandheden i Paulus' ud til Romerne, “for Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden.” Romerne 14:17. Vi ser også, at han viser sig stærk efter at møde vore jordiske behov. Vi bliver trøstet igen og igen, som vi ser Guds åbne døre til at give os, det vi har brug for.

Når vi, i stedet for at bekymre os, bevidst søger Guds rige ved at søge at adlyde hans ord, finder vi at Gud er trofast til at opfylde hans løfter. Livet bliver en søgen efter at få del i flere evige skatte, mens vore jordiske behov også bliver opfyldt!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.