Er det ikke meningen, at kristne skal følge Kristus?

Er det ikke meningen, at kristne skal følge Kristus?

Hvordan i alverden skal vi mennesker kunne følge Kristus, Guds søn?

Ordet «kristen» betyder ikke «en Kristi beundrer», eller «modtager af Kristi velsignelser». Det betyder heller ikke «en som tror på Kristus». Nej, ordet «kristen» betyder «en Kristi tilhænger», eller «en som følger Kristus».

Jesus blev et menneske og efterlod os et eksempel

«Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor: Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund.» Første Petersbrev 2,21-22.

Hvordan i alverden skal mennesker kunne følge Kristus, Guds søn? Jesus kunne jo ikke have været et eksempel for mennesker, hvis han ikke var blevet sendt fra himmelen. Heller ikke hvis han var kommet til jorden som et slags overnaturligt væsen med specielle fordele. Jesus gav afkald på at være Gud lig, og blev et menneske som os på alle måder. Han foretrak at kalde sig selv for «Menneskesønnen». Fra sin mor, Maria, arvede han en menneskelig natur (eller et «kød») med alle dets svagheder og blev fristet i alt, som vi er. Alligevel syndede han aldrig. Ikke én eneste gang!

I Hebræerbrevet 2, 17-18 står der: «Derfor måtte han i ét og alt blive som sine brødre … For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes.» Han gjorde med andre ord alt det, af hensyn til de som har samme kød og blod, som han havde. De som ønsker at følge ham – kristne.

Synden har et kvælertag på mennesker, og vi er alle kommet til kort, når det handler om at gøre Guds vilje i vore liv. Selv de «bedste» ibandt os – hvis vi er ærlige imod os selv – må indrømme, at vi er syndere. Tag for eksempel vore tanker. Er de altid så rene, ædle, kærlige og tilgivende, som vi udgiver os for at være? Er alle vore ord en velsignelse? Er alle vore gerninger uselviske? Følger vi virkelig Jesu fodspor?

Døden på korset

I Filipperbrevet 2 står der, at da Jesus var blevet et menneske ligesom os, så fornedrede han sig selv og blev lydig indtil døden. Fornedre sig selv – hvad betyder det? For Jesus betød det, at han i enhver fristelse altid sagde: «Herre, lad ikke min vilje ske, bare din». (Norsk oversættelse) Det betød, at han ikke tillod sig at tænke kritisk om de andre; han gav ikke efter for vrede, modløshed, utålmodighed eller andre synder, som han blev fristet til!

Jesu eget liv – synden i hans kød – måtte med andre ord dø. Det er også grunden til, at han sagde: «Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det.» (Lukasevangeliet 9, 23-24) Hvorfor giver han denne betingelse til de, som ønsker at følge ham? Han siger det, fordi det er den vej, han selv gik!

Da Jesus var lydig imod Guds vilje, var det «blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors». (Filipperbrevet 2, 5-8) Det var dette «daglige kors» han snakkede om, længe for han blev korsfæstet på Golgata. Al den synd som boede i Jesu kød blev korsfæstet på dette kors, og alle sande kristne benytter sig af den samme død over synden i sit eget kød, når de følger ham.

«Vi skal blive ham lig»

De som følger i Jesu fodspor kommer selvfølgelig dertil, hvor han er nu. «Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme.» (Andet Korintherbrev 4, 10). Har du nogensinde læst dette ordentligt? Kan du se, hvad der står skrevet her? Jesu liv – i vort legeme! Resultatet af døden over vort «eget liv», er at der sker et utroligt mirakel i os. Gud er i stand til at skabe noget helt nyt.

Det er derfor Jesus tog den store risiko og blev et menneske ligesom os – sådan at han kunne give os en vej at følge: en vej ud af synden og døden, til lykken og livet, både nu og i al evighed. Og han har ikke bare åbnet vejen, han har også sendt og sin Helligånd til at vejlede, hjælpe og styrke os til at gå på den.

«Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.» (Første Johannesbrev 3, 2-3) Det er sand kristendom.

Måske har du aldrig hørt om denne type kristendom, men Guds ord taler ikke om nogen anden slags. Tag din bibel i dag, og i stedet for at læse hvad Jesus gjorde i dit sted, så læs hvordan du kan følge i Jesu fodspor for at blive som ham! Spørg sig selv: «Er jeg virkelig en kristen, ifølge Bibelen?» Hvis dette er det liv, du ønsker, så nøl ikke – bed Gud om at give dig sin Ånd og begynd at følge Jesu fodspor.
Resultatet vil være ubeskriveligt!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.