Er det muligt at leve som Jesus?

Er det muligt at leve som Jesus?

Vi er mennesker. Vi synder. Eller?

5 min. ·

Vi er mennesker. Vi synder. Eller?

Der er et spørgsmål, jeg har læst. Der er et spørgsmål, jeg er blevet stillet. Der er et spørgsmål, jeg har stillet mig selv. “Er det muligt at leve som Jesus?

Måske skulle jeg begynde med at sige, at jeg tror på, at Jesus er Guds søn. Jeg tror på, at han kom til jorden som et menneske. Der står helt klart i Hebræerbrevet, at han var et menneske som os, i alle ting, i hver detalje. Men bibelen siger, at han ikke syndede, og jeg undrer mig over hvordan. (Hebræerbrevet 2:17-18; 4:15-16)

“Vi er bare mennesker”

I hele mit liv har jeg hørt, at “Gud så ned på os syndere og havde medfølelse med os. Han elsker os, så derfor vil han selvfølgelig tilbringe evigheden sammen med os. Men fordi vi er den flok elendige syndere, som vi er, kan han ikke ligefrem slippe os allesammen ind i himmelen, kan han? Så Gud sendte sin søn (eller sig selv, som mange tror) til jorden. Han kom for at tage straffen for vore synder og dø for os, for at tilgive vore synder, så vi som tror på ham kan tilbringe evigheden i himmelen! På grund af hans godhed imod os, elsker vi Jesus, og vi prøver at leve på en sådan måde, som er til pris for hans navn. Men vi er bare mennesker. Vi synder.”

Er Gud ikke mægtig nok?

Så hørte jeg en dag en anderledes historie, som endelig gav mening:

Gud så på verden, på mændene og kvinderne som han selv havde skabt. Han så alle slags mennesker. Han så mennesker som levede i åbenbare synder. Han så også mennesker, der prøvede at holde hans bud – mennesker som desperat prøvede at være lydige mod de love, han havde lavet til dem. Alle disse mennesker havde noget til fælles.

Fordi det er SANDT at Gud elsker os så højt, at han faktisk vil tilbringe evigheden sammen med os, blev han fuld af sorg. Men på grund af sine egne love kan Gud ikke tillade folk der lever i synd at komme ind i hans rige, et rige der består af retfærdighed, fred og glæde. (Romerbrevet 14:17)

Så Gud sendte sin eneste søn ned til jorden for at frelse os. Jesus døde for vore synder, og Gud lovede at tilgive os, hvis vi lader Jesus være herre i vort liv. Men det er kun begyndelsen af Guds plan!

Den vigtigste del af historien om Jesus var ikke det faktum, at han døde for os på korset. Det var det liv, han levede! Han var her, han var et menneske, og han blev prøvet (fristet) i alt, ligesom os. (Hebræerbrevet 4:15) Men han syndede ikke! Han hadede lysterne og begæringerne i sin menneskelige natur. Han hadede dem så meget, at fornægtede og korsfæstede dem—hver dag bragte han synden i døden. Derfor havde døden på korset på Golgata ikke magt over ham, og han opstod fra de døde og viste sig selv for disciplene før han vendte hjem til himmelen, for at være sammen med sin Far!

Fodspor vi kan efterfølge!

Jesus er vor forløber; Han levede dette liv og lavede fodspor for os at følge efter. (Første Petersbrev 2) Der står klart at som hans disciple, er vi kaldt til at vandre i fodspor efter en mand, som aldrig gjorde synd. Det vil sige, at vi også kan leve uden at gøre synd!

Og Jesus vendte ikke tilbage til himmelen for at hænge ud med sin Fader, og efterlade os her, kæmpende i vor egen synd og ulykke. Han lovede at sende Helligånden for at hjælpe, lære og give os kraft til at sejre. Men ikke bare hvem som helst modtager Helligånden. Gud sender ham til de, som er trætte af sin egen synd og vil lyde ham (Apostlenes Gerninger5:32).

Vi skal bede om hjælp til at stoppe med at gøre det, som vi ved er forkert—til at stoppe med at gøre vor egen vilje i stedet for Guds vilje. Jesus glæder sig, når han ser, at vi længes efter at tjene ham af hele vort hjerte, og han sender Helligånden for at hjælpe os videre med frelsen og lidt efter lidt vise os flere ting, som skal korsfæstes. På denne måde bliver vi mere og mere ligesom Jesus; vi bliver fuld af retfærdighed, fred og glæde. Himmelrigets værdier bliver vort liv, og vi kan glæde os til at tilbrige evigheden med vor forløber, ham som levede og døde for os!

Jeg tror det er sandheden. Jeg tror, det er for mig. Dette er grunden til at jeg er kristen.

Jeg tror ikke at denne historie – som giver så meget mere mening for mig – bare er en historie. Jeg tror at det er sandheden. Jeg tror at den er for mig. Dette er grunden til at jeg er kristen.

“Men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse.’” Første Petersbrev 1:15

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.