Er dit hjerte i verden?

Er dit hjerte i verden?

Målet er ikke at tage så meget som muligt med sig af verden, men at opgive alt.

2 min. ·

Under loven eller i lovens ånd?

Der er mennesker i verden der spørger, hvor langt de kan gå uden at komme i konflikt med loven. Disse står på grænsen til fald – til at blive forbrydere.

Blandt troende er der også de som stadig spørger: «Er det ikke tilladt? Det kan da ikke være synd? Har jeg ikke lov til at gøre det, har jeg ikke lov til at have det? Det kan da ikke være farligt?» Sådanne mennesker står også på grænsen til fald. De er under loven og føler dens hårde tugt hver gang, de har dristet sig for langt ud og er kommet i konflikt med den. Sådanne har ikke Jesu Kristi sindelag.

Sådanne omgås også lovens ånd. Mange af dem har oprettet noget, de kalder for «middelting»; det er sådanne ting som skriftens bogstav ikke bliver påbudt og heller ikke nægtet. Det er den selvlavede «gyldne middelvej».

At have hjertet i verden er en farlig tilstand

Er du blandt disse som nok vil til himmelen, men har sit hjerte i verden, så vid at du er i en farlig tilstand. Johannes siger «Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham.» Johannes' Første Brev 2,15. «For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være», siger Jesus. Matthæusevangeliet 6,21.

Paulus siger: «Verden er blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden.» Galaterne 6,14. Videre: «Jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. ... Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude, jeg jager mod målet ...» Filipperne 3,8 og 13-14. Dette viser Jesu Kristi sindelag og kærlighed til faderen. Hvis du ikke har dette sindelag, så har du i sandhed brug for en ny omvendelse.

Artiklen blev først publiceret i bladet «Skjulte Skatte» i maj 1912, med titlen «Målet er ikke at tage så meget som muligt med sig af verden». Sproget er moderniseret.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.