Er du tilfreds?

Er du tilfreds?

Tænk hvis du i slutningen af dit liv kunne sige, “Det var langt bedre, end jeg nogensinde havde forestillet mig!”

5 min. ·

Har du haft et mål i livet, og når du nåede det, sagde du til dig selv: “Jeg er ikke sikker på, det var det værd,” eller måske “Det er ikke rigtig som jeg tænkte, det ville være”? På den anden side, har du nogensinde valgt en vej og bagefter reflekteret over: “Jeg troede det ville være godt, men det er langt bedre end jeg nogensinde forestillede mig”? Tænk hvor tilfredsstillende det ville være at have givet hele dit liv til noget der passer i den sidste kategori! Baseret på hvad de har skrevet, de mennesker som har givet sig selv helhjertet til at være Jesu disciple er sådanne:

Paulus sagde, efter at have set et stort lys på vej til Damaskus “Herre hvad vil du have mig til at gøre?” (Apostlenes Gerninger 9:3-6) og giver så dette vidnesbyrd om det liv, det resulterede i: “Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår…” Efeserne 3:20.

Peter var en af de fire fiskere som “med det samme forlod deres net” (Markusevangeliet 1:16-20), da Jesus kaldte dem, og han skriver: “Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke;  og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur.” Peters Andet Brev 1:3-4.

Judas siger i slutningen af hans brev: “Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel …” Judas' Brev 1:24-25.

Disse og mange andre som opgav alt, hvad de kunne have været i denne verden for at følge Jesus, har ikke fortrudt dette valg i deres liv.

I Esajas' Bog finder vi råd til alle som ønsker et fyldestgivende liv, sådan som disse mænd levede, men ikke oplevede det: “Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød, jeres løn for noget, der ikke mætter? Hør dog på mig, så skal I spise godt og svælge i fede retter.” Esajas' Bog 55:1-2. Kapitlet fortsætter med opmuntring om at søge Herren og lytte til hans ord og opsummerer hvorfor: “For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise,  sådan er mit ord, som udgår af min mund; et vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde. I glæde skal I drage ud, og i fred skal I føres af sted …” Esajas' Bog 55:10-12.

Jesus fortalte den samaritanske kvinde, han mødte ved brønden: “Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen.  Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv.” Johannesevangeliet 4:13-14. Dette, kan vi sige, er en opfyldelse af det Esajas' profeterer om Jesus: “…  Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys, han mættes ved sin indsigt.” Esajas' Bog 53:10-11.

Jesus tilbyder den samme opnåelse til enhver som vil følge i hans fodspor: “Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.” Johannesevangeliet 10:10. Hans disciple oplevede et velsignet liv her på jorden, og så en endnu lykkeligere evighed. Med sådanne eksempler og løfter givet til os, er det så ikke visdomsfuldt “Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær?” Esajas' Bog 55:6

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.