Er jeg en bitter person?

Er jeg en bitter person?

Er du overhovedet klar over, hvor farligt det er, når du begynder at blive bitter?

5 min. ·

Du finder ikke mange mennesker der frivilligt beskriver sig selv som bitre.

Fra vort eget perspektiv er vor bitterhed og utilfredshed altid fuldt ud berettiget. “Det var bare ikke fair,” siger vi til os selv.

Det er øjeblikket, hvor roden til bitterhed bliver plantet: Når vi føler, at vi ikke får, hvad vi fortjener. Når vi føler, at vi ikke får det, vi fortjener. Når vi føler, at vi er blevet uretfærdigt behandlet.

Tag ikke fejl, bitterhed er en synd (Jakobsbrevet 3:14-16). Det er en synd, som har ødelagt ægteskaber, venskaber og forhindret mange mennesker i at finde fred og hvile i deres kristenliv.

Hvad betyder “bitter”?

“Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren. Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov at sætte skud, så mange forgiftes af den.” Hebræerbrevet 12:14-15.

Dette vers hjælper os til at forstå den fare, der ligger bag bitterhed. Det er ikke en enkel, uskyldig eller ligegyldig ting at være bitter – bitterhed er roden som vokser til seperation, anklager og selv had.

Hvis bitterhed er blevet givet en chance til at slå rod i vore hjerter, får det næring hver gang vi er enig med de ondskabsfulde tanker, der kommer op fra kødet. Over tid kan bitterhed overtage vore hjerter i stedet for den kærlighed og mildhed, som var der før. Denne forvandling vil med tiden komme til syne i vore handlinger (Ordsprogenes Bog 4:23). Vore ord bliver knivskarpe. Kolde. Fjendtlige.

Efter mange måneder eller år, kan vi måske ikke engang huske, hvorfor vi blev bitre – det eneste der er tilbage, er brodden af anklage og had.

Mange mennesker i dag har tilladt bitterhed at herske i deres hjerte. Men der er en vej at komme fri fra bitre og anklagende tanker! Vi behøver ikke blive ved med at bære nag år efter år, på grund af forkerte opfattelser, som vi har begået.

Overvinde bitterhed

Det er kun efter, at vi erkender de syndige tendenser som er en del af vor natur, at vi kan begynde at tage kampen op imod dem. Det er derfor en person som retfærdiggør eller kommer med undskyldninger for deres nag, fjendskab, misundelse eller løftede skuldre aldrig kommer fri fra deres bitterhed.

Denne person ernærer sit kød – de giver efter for deres skjulte trang til at beskytte deres ære over alt andet. Denne attitude står helt i modsætning til, hvordan vi burde leve som kristne. Filipperbrevet 2:21 giver os en advarsel om dette: “ Alle de andre søger jo deres eget og ikke det, der hører Jesus Kristus til.”

I de øjeblikke vi bliver fristet til at blive bitre, skal vi blive helt afhængige af Helligånden til at vise os sandheden om os selv. Uden Helligånden som vejleder, bliver vi hurtigt selvtilfredse og begynder at takle situationen med vor egen visdom – som kun leder os til at falde tilbage i gamle vaner.

“Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve.” Romerbrevet 8:13.

Når vi beder i vor nød, vil Helligånden være der til at vise os vore mangler; at det ikke er de andre som skal forandre sig, men at der er noget i os selv, som skal bringes i døden. Så kan vi virkelig begynde at erkende vore krav og tendenser med hensyn til bitterhed, som den synd det er. Og ånden vil give os kraften til at sejre.

Vi skal erkende bitterhed, for hvad det er, og tage en fast beslutning om at hade det med et fuldkomment had!

Hvordan kan vi hade en synd som bitterhed? Ved at se den skade, det forårsager! Bitterhed kan aldrig opmuntre eller opbygge. Det er helt enkelt umuligt for bitterhed at producere fred, glæde, kærlighed og hvile.

“Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab.” Efeserbrevet 4:31.

Gør ende på alle bitre tanker!

Det koster noget at gøre ende på bitterhed i vore liv. Det betyder, at vi skal opgive vor egen stolthed og i stedet gå ydmyghedens vej. Vort kød hader at lide – men det behøver ikke at stoppe os! Vi kan i stedet væbne os selv med Kristi sind og gøre Guds vilje (Første Petersbrev 4:1-2).

Vi skal finde den bitterhed der bor i os, og rive den op med roden! Sætte vor lid på at Helligånden vejleder og hjælper os. Vælge at forfølge kærligheden og alt som kommer fra den (Første Korintherbrev 13:4-8). Det er en beslutning vi skal tage om og om igen i vore hverdagsbeskæftigelser i livet. Ligemeget hvad der sker med os, vælger vi kærlighed og godhed over bitterhed og synd.

Ja, fristelsen til at være bitter vil komme igen, men bitterhed kan kun skade os, hvis vi er enig med fristelsen. I stedet kan vi tage en fast og bestemt beslutning imod misundelse og imod synd.

Når vi tager denne beslutning om at opgive vor egen stolthed, og til at sætte andre højere end os selv, så er det ganske enkelt umuligt at blive bitter længere.

“Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv.” Filipperbrevet 2:3.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.