Er jeg gået for langt for at få tilgivelse?

Er jeg gået for langt for at få tilgivelse?

Du kan ikke nævne én synd, som Jesus ikke døde for.

7 min. ·

Du har altså en fortid. En fortid med handlinger og adfærd der har formørket din ånd, har adskilt dig fra Gud og som gør, at du føler dig rådden hele vejen igennem. Men nu fortryder du det, du har gjort; du vil omvende dig. Men er en fattig stakkel som dig stadig berettiget til himmelens rige? Du ved, at Gud er god, men er han så god, at han tilgiver dig for det, du har gjort?

Det eneste der udelukker et menneske fra himmelen er synd, som ikke er tilgivet. Jesus har myndigheden til at tilgive hver synd og enhver bespottelse. »Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem.» Lukasevangeliet 24,46-47. Jesus led og døde for hele verdens synder (Første Johannesbrev 2,2), og har magt til at tilgive al synd, at kaste den i havets dyb, for at den aldrig skal blive husket igen. Kan du ikke tro, at han vil gøre det for dig? Du kan ikke nævne én synd, som Jesus ikke døde for.

«Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd.» Første Korintherbrev 6,9-11.

Paulus skriver her til nogen som engang havde levet dybt i synd, men da de hørte evangeliets sandhed, erkendte de deres synd og overgav deres liv til Jesus. De blev ikke bare tilgivet, men de fik hjælp fra Helligånden til at blive færdige med disse synder og leve et forvandlet liv.

Omvende sig og få tilgivelse

Da apostlen Peter konfronterede jøderne på pinsedagen med det faktum, at de havde korsfæstet Guds søn, Messias, som kom for at frelse dem, stak det dem i hjertet. Kan du forestille dig, hvordan de må have følt sig? De må have troet, at der ikke var tilgivelse for sådanne handlinger. Men Peter sagde til dem: «Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse …De, som tog imod hans ord, blev døbt.» Apostlenes Gerninger 2,38-41.

Selv disse mennesker som fornægtede Messias, forkastede ham, mens han var her på jorden og til sidst korsfæstede ham, kunne omvende sig og få tilgivelse for det, de havde gjort. Hans godhed, kærlighed og langmodighed imod os har ingen grænser.

Der er en forudsætning for denne tilgivelse. Der er ingen tilgivelse uden omvendelse, og der kan ikke være omvendelse, uden at der først er en erkendelse af synd. Du kan ikke blive tilgivet for noget, hvis du ikke tager ansvar for dine handlinger og accepterer sandheden – at du faktisk har syndet og har brug for at omvende dig. Fortryder du virkelig dine handlinger i dybet af dit hjerte? Er du fast bestemt på, at du ikke længere vil opføre dig på den måde; at du vil forlade de gamle syndevaner og begynde på ny som en Jesu discipel? Så kan du blive tilgivet! «Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.» Matthæusevangeliet 7,7. Ingen der omvender sig fra sit syndefulde liv bliver ekskluderet fra himmelen.

Men det Jesus siger i Matthæusevangeliet 6,14-15 er af afgørende betydning: «For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.»

Jesus kunne ikke have sagt det tydeligere. Hvis du beder om tilgivelse, men ikke selv er villig til at tilgive andre, så er der ingen tilgivelse for dig. Du kan ikke bære nag, så går du ind i evigheden uden tilgivelse, uanset hvad andre har gjort imod dig.

Den ene utilgivelige synd: at spotte Helligånden

Jesus taler om én synd, som er utilgivelig.

«Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende.» Matthæusevangeliet 12, 31-32.

I dette tilfælde som Jesus taler om, havde farisæerne hævdet, at Jesus havde udført mirakler i kraft af dæmonen «Beelzebul». Han havde derimod udført disse mirakler i kraft af Helligånden. Dette var deres blasfemi; at påstå at det som egentlig var rent og helligt var noget urent og ondt. (Markusevangeliet 3,30)

Helligånden kaldes også sandhedens ånd (Johannesevangeliet 16,7-13). Han peger på sandheden om dig selv – din synd, og hvad du skal gøre med den. Hvis du ikke erkender sandheden, hvordan kan du så omvende dig? Hvis du ikke vender om, hvordan kan du så blive tilgivet? Hvis du ikke er tilgivet, hvordan kan du så have noget håb om evigt liv? Hvordan kan du blive frelst?

Spot mod Helligånden i denne tid vi lever i, betyder at man gentagne gange og bevidst har forhærdet sit hjerte mod sandheden og fortsætter i vantro. Man kalder egentlig Helligånden en løgner, og det er i virkeligheden blasfemi. Der findes ingen tilgivelse for en som dør i vantro, som stadig har afvist Helligåndens mindelser. Det er utilgivelig blasfemi. Men så længe du mærker, at Gud arbejder i dig og kalder på dig, så er der endnu håb for dig.

Sandheden skal frigøre jer

Hvis du spørger: «Er det jeg har gjort så dårligt, at jeg ekskluderes fra tilgivelse og himmelriget?» kan du være sikker på, at det er der ikke. Din fattigdom i ånden – din erkendelse af synd og din længsel efter at vende dig fra det – vil føre dig til omvendelse og vende dig mod Gud. Det er ikke muligt «tilfældigvis» at spotte Helligånden. De som begår den utilgivelige synd er ikke bekymrede; de er ligeglade med om de er tilgivet, på grund af deres vantro.

Så vær en som elsker sandheden. Sandheden skal frigøre dig. Du har en vældig nåde over dit liv – du kan frigøres fra at være en syndens slave og blive en sand Jesu discipel (Johannesevangeliet 8,31-34). Ikke kun er han i stand til at tilgive dine synder, men han kan også redde dig fra at synde. Benyt dig af denne nåde – han kan fuldkomment frelse alle dem, der erkender sandheden om sin nød. Når du modtager Helligånden, som viser dig din synd, giver han dig også muligheden til at besejre synd.

Røveren på korset blev frelst på sit «dødsleje» uden noget at tage med sig ind i evigheden, men Jesus sagde til ham: «I dag skal du være med mig i Paradis!» Er det ikke meget bedre at omvende dig og vende sig mod Gud i dag, når han taler til dit hjerte? Så kan du gå lige ind i himmelen, når du dør, med vished om evigt liv, hvis du fortsætter på denne måde! Ja, du kan omvende dig og bede om tilgivelse i dag og begynde på denne retfærdigheds vej fra dette øjeblik med en samvittighed vasket ren og retfærdiggjort i Herre Jesu navn og ved vor Guds ånd.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.