Er Jesus din første kærlighed?

Er Jesus din første kærlighed?

Det er godt for os at ransage os selv for at se, om Jesus stadig er #1 i vore liv.

5 min. ·

Lyt til en lydfil af denne artikel, “Er Jesus din første kærlighed?” oplæst af forfatteren.

Du har svigtet din første kærlighed

Jesus skrev, igennem apostlen Johannes, et brev til menighedsenglen Efesus. Han sagde til ham: “ Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed og véd, at du ikke kan døje de onde, og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn og er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed.” Johannes' Åbenbaring 2:2-4.

Så, til trods for alle hans gode gerninger, var de ikke nok, fordi han havde svigtet sin første kærlighed – den kærlighed til Jesus som blev født i hans hjerte, da han først begyndte at tro.

Hvad er “første kærlighed?”

En første kærlighed betyder en kærlighed, som kommer før alt andet : den største kærlighed.

Større end vor kærlighed til:

  • Os selv
  • Vor familie
  • Vore venner

Selv når vi elsker, tjener og giver til hinanden, skal vor kærlighed til Jesus komme før alt det, så vi kan elske dem med en guddommelig kærlighed. Derfor sagde Jesus:

“Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.” Lukasevangeliet 14:26.

At elske er at holde hans bud (Johannesevangeliet 14:15). Derfor hvis noget – vort eget begær, vort forhold til andre – frister os til at bryde nogle af hans bud, gør første kærligheden at vi vælger at sætte ham over alt andet og vælger at gøre det gode. Derfor bruger Jesus så stærkt et ord som had. Det er et had mod alt som vil få os til at synde mod ham.

Når vi har den første kærlighed, så gør vi alt for Jesu skyld. Vi gør og vælger ikke det gode af pligt, og vi gør det heller ikke for selv at få ære Vi gør det af en grund, og det er for Jesus.

Læs også: Er Kristus virkelig dit hjertes herre?

Første kærlighed: Gøre ting af de rigtige grunde

Vi kan let være nidkær for at gøre det gode, specielt når det kommer til ydre gerninger, af de forkerte grunde. Vi skal dømme og selv vedvarende og udrense enhver lyst til ære for os selv; enhver lyst til at have et godt navn blandt mennesker. Så kan vi forblive i vor første kærlighed til Jesus, og alt hvad vi gør, bliver gjort i kærligheden (Første Korintherbrev 16:14).

Vi kan let blive påvirket til at gøre ting, efter hvad vore venner og familie siger og synes. Vi bliver bekymret over, hvad de vil sige, hvis vi gør noget, eller vi lader menneskelig forståelse og meninger overbevise os bort fra Kristi bud. For at forblive i en førstekærlighed, skal vi kun veje vore handlinger på en vægt, og det er Guds ord.

Når vi har en førstekærlighed til Kristus, så bliver vi forvandlet til hans billede, og vi lærer at handle og reagere, som han ville (Romerbrevet 8:29). Åndens frugter bliver vor natur, og vi lærer kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, mildhed, selvkontrol (Galaterbrevet 5:22-23). Så er vore handlinger en velsignelse og et eksempel, og vi kan vise mennesker guddommelig kærlighed. Når Jesus er vor første overvejelse, så kan vore forhold til andre blomstre, fordi vi er fri fra overtalelse og at søge vort eget. Først vort forhold til faderen og sønnen og derefter til vore jordiske relationer.

Læs også: Vidste du, at Jesu liv kan blive dit liv?

Et brev fra Jesus

Hvad ville Jesus sige, hvis han skrev et brev til dig? Ville han være i stand til at rose din kærlighed til ham eller ville du, som menighedsenglen i Efesus blive formanet til “… husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig?” (Johannes' Åbenbaring 2:5). At have denne første kærlighed og at være entutiastisk til at gøre alle ting for hans skyld, når vi giver vore hjerter til Jesus er stort. Men at forblive i denne kærlighed igennem alle livets situationer, igennem hele vore liv uden at blive trætte og uden at søge vort eget er det, som fører til evigt liv.

“Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv.” Judas Brev vers 20-21.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.