Er Kristus kommet i kød?

Er Kristus kommet i kød?

Hvis Kristus er kommet i kød, hvilket slags kød var det så? Hvorfor er det vigtigt?

«Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud …» Første Johannesbrev 4,2. «For der er gået mange bedragere ud i verden; det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er bedrageren og Antikrist.» Andet Johannesbrev 1,7.

Det er meget almindeligt i vore dage, at selv de som siger sig selv at være troende fornægter, at Kristus er kommet i kød. De siger, han havde et kød som engle, som Adam før faldet, guddommeligt kød, osv. Alle disse påstande fornægter Kristus at være kommet i kød.

«Siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom.» Hebræerbrevet 2,14-15.

Ikke et andet slags kød

Hvis Kristus var som Adam før faldet, kunne Djævelen ikke blive gjort til intet ved døden; for død og Djævel var for Adam før faldet, ukendte ting. Heller ikke havde han frygt for døden, så han af den grund var i trældom og havde brug for udfrielse.

Kristus påtog sig heller ikke englenatur; for engler tager han sig ikke af, men «Abrahams efterkommere, han tager sig af. Derfor måtte han i ét og alt blive som sine brødre for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperstepræst, der kunne sone folkets synderFor som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes.» Hebræerbrevet 2:16-18.

Led Adam før faldet nogen lidelse, da han blev fristet? Nej, han gav jo efter for fristelsen; og den som synder lider ikke, idét han bliver fristet; for mennesket vil hellere synde end at lide (Jobs Bog 36,21). Men Kristus lidet, idét han blev fristet, for han modstod lysten i sit eget kød. For enhver fristes, når han drages og lokkes af sin egen lyst (Jakobsbrevet 1,14).

Nogle siger, at Kristus ikke havde et kød, hvori lysten kunne drage og lokke. Ja, hvis han ikke havde det, så havde han heller ikke kød og blod som os, og hvis han ikke havde kød og blod som os, så blev han heller ikke fristet som os, og kan heller ikke være nogen ypperstepræst for os med kendskab og medlidenhed for os i vore fristelser.

At fornægte at Jesus er kommet i kød, er at gøre hans værk til intet

I alle ting skulle han blive sine brødre lig. Hvordan er nu disse hans brødre, hvad slags kød har de? Har de englekød? Havde englene brug for befrielse fra trældom på grund af frygt for døden? Nej, men Abrahams efterkommere har brug for befrielse.

Af hvilken grund er det så, at man ikke bekender Jesus Kristus at være kommet i kød? Jo det kommer udelukkende af, at man er fjender af Kristi kors og af ligedannelsen med ham i hans kød og i hans død (Filipperbrevet 3,10 og 18).

Netop her finder man den antikristelige ånd, man bekender ikke Kristus at være kommet i kød. Man gør derved hele Kristi værk, hans lidelse, død og ypperstepræstlige tjeneste til intet. Og denne ånd råder, og det kraftigt – ikke mindst indenfor de såkaldte frie forsamlinger.

Hvorfor Jesus kan befri os fra dødens vælde

«Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud: Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet.» Romerbrevet 8,3.

Gud fordømte synden i kødet? I hvis kød blev synden fordømt? Var det i Olsens, Hansens eller Pedersens kød? Nej, det var i Kristi kød.

Kristus herskede over synden i kødet, idét han altid lagde sin vilje under Guds vilje. Ikke som jeg vil, men som du vil. Dermed kom han det til livs, som gjorde kødet magtesløs, og for hvis skyld loven blev gjort mulig.

Men hvordan er det med mennesket efter kødet, hersker det over synden? Nej, synden hersker over mennesket. Hvem er da herre, enten den som hersker, eller den som bliver behersket? Naturligvis den som hersker. Men nu herskede Kristus over synden i kødet, for det var for syndens skyld, Gud havde sendt ham (Romerbrevet 8,3), og netop derfor kan han nu befri os fra dødens vælde og djævelens magt, så også lovens krav bliver opfyldt i os, som vandrer efter ånden.

Kristus hersker over synden i kødet, over døden og al djævelens vælde. Dette er frugten af, at Kristus kom i kød; og for os som tror er disse Kristi hemmeligheder en rig kilde til befrielse fra alt, som vi fordum var fanget under.


Dette er en redigeret version af en artikel der først blev publiceret 
i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatter» i maj 1915                                                        © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.