Ester: Uden for komfortzonen

Ester: Uden for komfortzonen

Historien om en forældreløs pige, der blev til dronning og gik i tro.

4 min. ·

Der er noget, du ved du skal gøre, men det betyder, at du må forlade komfortzonen og gå i tro. Du ved, at det er Guds ledelse, men det er vanskeligt. Du ved ikke, hvad udfaldet bliver. Du ved ikke, hvor du vil stå, når det er overstået.

En hel bog i det gamle testamente er viet til historien om Ester, en jødisk eksil i Persien. Hun var forældreløs og blev opdraget af sin fætter Mordokaj. Hun var smuk og nok ganske ung. Da en kongelig bekendtgørelse blev sendt ud for at finde en ny dronning, og at alle smukke unge kvinder i riget skulle bringes til det kongelige palads, forlod Ester sit barndomshjem og flyttede ind i paladset. Af alle de unge kvinder valgte kong Ahasverus lige præcis hende, satte kronen på hendes hoved og gjorde hende til dronning.

Det er interessant at tænke på, hvordan Ester må have følt sig igennem alt dette. Der er ingen tvivl om, at det må have været uden for hendes komfortzone som en ung, jødisk pige. Hun kunne ikke have vidst, hvordan tingene ville udvikle sig. Men Gud var som altid bag kulisserne. Han havde en opgave, Ester skulle gennemføre; noget hun ikke kunne have gjort, hvis hun ikke havde forladt sit gamle liv.

Guds perfekte timing

I mellemtiden var Mordokaj på grund af sin gudsfrygt faldet i unåde hos en mand, der havde meget magt i Ahasverus' kongerige. Det er en historie for sig selv. Resultatet var, at denne mand, Haman, blev så rasende, at han overbeviste kongen om, at alle jøder i riget skulle udryddes. Kongen var helt uvidende om, at hans egen dronning var blandt dette folk, og han samtykkede til den onde plan. Hvordan ville Guds folk overleve dette?

Når man læser historien, kan man se hvor nøjagtigt beregnet alt var. Gud havde planlagt et hændelsesforløb, og Ester og Mordokaj var på plads, sådan at Gud kunne bruge dem til at frelse sit folk fra denne ødelæggelse.

Du kan heller ikke se det store billede i dit liv, men kan du stole på, at Gud har fuld oversigt? Jesus siger om Gud, at ikke en spurv falder til jorden, uden at han ved det. (Matthæusevangeliet 10,29) Så er det umuligt at tro på, at alt det der sker med os ikke er våget over og nøjagtigt målt og balanceret til at være nøjagtigt det, vi har brug for, for at opfylde hans plan med vore liv. (Ordsprogenes Bog 3,5-6)

Frimodighed i møde med usikkerhed

Ester og Mordokaj lagde en plan som indebar, at Esters eget sit skulle sættes i fare. Hun skulle gå ind til kongen og bønfalde ham på vegne af sit folk. Ifølge loven skulle alle som tilnærmede sig kongen uden invitation henrettes, og Ester kunne ikke vide, om han ville tage godt imod hende eller ej. Mordokaj overbeviste hende alligevel og sagde: «Og hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, du opnåede kongelig værdighed

Og Esters svar var: «Jeg vil gå til kongen, selv om det er mod loven. Skal jeg dø, så lad mig dø Det er tro!

Ester var en forældreløs pige der blev dronning af et kongerige. Hun skulle have tålmodighed for at kæmpe for sit folk. Det kan ikke have været let; der står, at hun fastede og bad i tre dage, for hun førte planen ud i livet. Og så var hun lydig, uden at vide hvad udfaldet ville blive. Men det var vigtigere for hende at gøre det hun skulle gøre. Hun stolede på, at Gud havde oversigten.

Tillid til Guds magt

Udfaldet af Esters tillid og frimodighed var, at Ahasverus tog godt imod hende, da hun kom til ham: Han samtykkede med hendes bøn, og det jødiske folk blev reddet fra ødelæggelse. Den onde Haman blev hængt i den galge, som han havde bygget specielt til Mordokaj.

Lær at have ubetinget tillid til Gud. Tro på, at han elsker dig så højt, at du kan hvile i hans fuldkomne vejledning og visdom for dit liv. Det gjorde Ester, og det gik bedre end godt for hende. Du kan have en lige så enfoldig tro og tage dette skridt i tro! Vær lydig mod det, som Gud beder dig om at gøre. Gå uden for komfortzonen og lev et liv i tro.

Læs Esters bog for at lære hele den inspirerende historie at kende.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.