Et ægteskab hvor Gud er med

Et ægteskab hvor Gud er med

Gud kan lære os hvordan vi virkelig kan elske hinanden.

4 min. ·

Der er ikke et tema i verden der er mere snakket, skrevet og sunget om end kærlighed, men det er sikkert også det mest misforståede emne der findes.

Ja, vi leder alle efter kærlighed. Det er et grundlæggende behov for alle mennesker at ville føle sig elsket, accepteret, forstået og passet på. Når vi bliver ældre, er der en voksende længsel efter at finde den perfekte ægtefælle, som kan elske os og gøre os lykkelig.

Det der er mærkeligt, er at det ikke altid fungerer sådan i livet. Vi kan bare se os omkring, så opdager vi, at mange par som startede med kærlighed, nu er havnet i skilsmisse eller ulykkelige ægteskaber. Hvad skete der? Det begyndte jo så fuldkomment …

Hav Gud med i billedet

Det er vigtigt at forstå vores egen menneskelige natur. Den er så fuld af egoisme, krav, egenkærlighed og forventninger, at vi kan stille spørgsmålet: Er vi egentlig af natur i stand til virkelig at elske et andet menneske? Vi læser i Romerbrevet 7,21: «Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde.» Hvor ofte sker det, at når vi egentlig virkelig vil elske uselvisk, at det onde ligger os for hånden? Men den gode nyhed er, at når Gud kommer ind i billedet, så får vi styrke og kraft til at besejre vores natur og lære at elske frit – det som er vores hjertes længsel.

At være forelsket er godt og nødvendigt, når vi går ind i et ægteskab, men vi vil snart finde vores begrænsninger, når de daglige prøvelser kommer, og vores kærlighed bliver prøvet. Derfor skal vi have Gud som vores hoved og mester og blive ledet af Den Hellige Ånd, som lærer os. «Om broderkærligheden har I ikke brug for, at der skrives til jer, for I er selv oplært af Gud til at elske hinanden.» 1. Thessalonikerbrev 4,9.

Vi må være lærevillige og følsomme over for Guds stemme og søge ham i bøn, når vi når vores menneskelige begrænsninger. Så kan Gud virkelig lære os, hvordan vi skal elske ifølge hans ord. Tænk hvordan et ægteskab kan være, når begge parter har Gud som sit hoved og lærer af ham, hvordan de skal elske hinanden!

Klar vejledning

I 1. Korintherbrev 13,4-8 får vi en sund vejledning i, hvad gudfrygtig kærlighed er.

«Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op.»

Kærlighed er at give

Hvilken fantastisk opskrift på et lykkeligt ægteskab efter Guds ord! Det er hans tiltænkte plan for os, at vi i stedet for at søge efter kærlighed kan give menneskene omkring os kærlighed. Guds kærlighed er at give. «For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn …» Johannesevangeliet 3,16. Det er guddommelig kærlighed. Det er faktisk ikke kærligheden, vi modtager, der gør os oprigtigt lykkelige, men mere kærligheden, vi giver. Som Jesus selv siger i Apostlenes gerninger 20,35: «Det er saligere at give end at få.» Et ægteskab hvor begge parter har den holdning, kan ikke andet end gå godt. Og det gælder også for alle andre slags forhold.

«Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner.» Johannesevangeliet 15,13.

Når vi kommer i svære situationer i livet, så kan vi opgive vores egen vilje, kaste al egoisme på korset, lade vores egenvilje dø, og være mild og kærlig i stedet. Dette betyder lidelse, men Guds kraft og styrke er tilgængelig for alle som søger ham af et helt hjerte. Så kan de samme forhold, som fører mange mennesker til skilsmisse i stedet føre os til helliggørelse og en dybere guddommelig kærlighed.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.