Et nyt og godt år!

Et nyt og godt år!

Gode nytårsønsker fra alle os på AktivKristendom!

5 min. ·

Lad os gå ind i det nye år med løftede hoveder og en levende tro på al Guds ord. Alt er skrevet til vor lykke og vort evige gavn. Lad os ikke gå og vente på krig, antikrist og al elendighed der kommer. Menneskene skal ængste sig i fortvivlelse over alt det onde der skal komme over jorden, og alt dette er en frugt af al slags synd og hovmod. Lad os med opløftede hoveder vente på Kristus og den evige sommer (Lukasevangeliet 21,28-20).

Lever vi i tro til Gud og sår det gode, som Gud giver os nåde til at sige og gøre, så skal vi også, efter retfærdighedens love, høste det gode i velsignelse og fred. Da Jesus sendte sine disciple ud med herlighedens evangelium, siger han, at han har al magt i himmel og på jord og lover at være med dem alle dage indtil verdens ende (Matthæusevangeliet 28,18-20). Dette løfte skal vi holde fast i og glæde os over. Dette gælder Jesu disciple som holder hans ord og lærer andre at holde dem. Er vi i denne flok, så er vi hans ejendomsfolk, og de kæreste han har på jorden. «Er Gud for os, hvem kan da være imod os?» siger Paulus i Romerne 8, 31 og videre i vers 32: «Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt?» Ja så højt elsker han os, at han ikke kan andet.

Vi forstår ikke alt som møder os i livet, men det skal vi forstå og glæde os over, at alle ting tjener os til gode, når vi elsker Gud (Romerne 8,28), og at Gud er trofast som ikke lader os blive fristet over evne (Første Brev til Korintherne 10,13). Vi ved også at alt som kommer på vor vej er Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighed af har forud bestemt til vor herlighed (Første Brev til Korintherne 2,7).

I efterfølgelsen af Kristus er vi garanteret en indre fred og glæde som ingen og intet kan rokke ved. «Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje, i gudsfrygt og ærefrygt.» Hebræerne 12,28. Dette rige er så lille som et sennepskorn til at begynde med, men er født i os af Gud til at udvikles og vokse i Guds kraft og herlighed. Dette rige består af retfærdighed, fred og glæde i Helligånden (Romerne 14,17).

«Min fred giver jeg jer», siger Jesus i Johannesevangeliet 14,27. I Andet Brev til Thessalonikerne 3,16 skriver Paulus: «Fredens Herre give jer freden, altid og på alle måder! Herren være med jer alle!»

Skriften er fuld af håb og trøst for alle de gudfrygtige i tiden som kommer for os her på jorden, og i al evighed. Han vil i de kommende tider vise sin overvættes rigdom i godhed mod os i Kristus Jesus (Efeserne 2,7).

Som normale mennesker er vi ikke i stand til at forstå betydningen af vor livstid. Paulus beder for menigheden i Efesus, at Gud måtte give deres hjerter oplyste øjne, så de kunne forstå hvilket håb de var kaldt til og hvor rig på herlighed hans arv er iblandt de hellige, og hvor overvættes stor hans arv er iblandt de hellige, og hvor overvættes stor hans magt er for os som tror efter virksomheden af hans vældige kraft (Efeserne 1,18-19). Ja, har vi disse oplyste øjne i vort hjerte, så vi ser og forstår vort høje, evige og herlige kald, så kan vi ikke blive bekymrede og modløse. Vi får det som bruden i Ordsprogenes Bog 31,25: «Hun er klædt i styrke og anseelse, og hun ler morgendagen i møde».

«Ja, men det er ikke så let at glæde sig hele tiden», siger du. Er der en ting som er helt sikker, så er det, at det slet ikke bliver lettere at glæde sig. Glæden i Herren er vor styrke. Den skal være grundfæstet i vort hjerte med et levende håb og en levende tro under alle forhold i trængsler og modgang af al slags. Har vi det usynlige for øje, så bliver vore trængsler kortvarige og lette og virker for os en evig fylde af herlighed i overmål på overmål. Ved en levende tro bliver det sådan.

Uretfærdigheden skal tage overhånd i den sidste tid og kærligheden vil blive kold hos de fleste. Men vi skal ikke være af de fleste, men af de få hvor kærligheden ikke udslukkes. Det evige lys er tændt i vore hjerter og det skal aldrig udslukkes, men blive ved med at lyse i de himmelske boliger. Selvom mørket og ondskaben tiltager mere og mere, så ser vi at de fem kloge jomfruer stod med brændende lamper i natmørket.

«Læg mærke til den retsindige, se på den retskafne, for hans fremtid er lykke.» Salmernes Bog 37,37. «Lykkelig den retfærdige! Ham går det godt» Esajas' Bog 3,10. Ja, har vi det sådan, så går vi ind i nyt og godt år, og det bliver bedre og bedre og lysere og lysere, indtil vi står hjemme hos Gud på Zion!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.