Evige løfter for dem der sejrer

Lønnen for at leve et sejrende liv er ubeskrivelig.

Skrevet af Kathryn Albig
Evige løfter for dem der sejrer

Da apostlen Johannes oplevede åbenbaringen på øen Patmos, gav Jesus ham et budskab der skulle sendes til syv menigheder. Hvert af disse breve konkluderes med et løfte om lønnen for den der sejrer. Herlige løfter som vi med vor menneskelige forståelse og opfattelse ikke fuldt ud kan forstå.

Det er så vigtigt for os at fokusere på den løn, der tilhører dem som sejrer, for virkelig at få et syn på hvad det er vi lever for, og hvorfor det lønner sig for os at leve et discipelliv. Sådan at når vi befinder os i forhold, hvor vi føler at vi «er trængt i alt», (læs Andet Korintherbrev 4,8-11) og når vi føler at vi «må lide under prøvelser af mange slags», (Første Petersbrev 1,6) så kan vi faktisk glæde os!

«Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os (Romerbrevet 8,18)

Den der sejrer

For at nævne nogle af de løfter som Jesus giver i Johannes’ Åbenbaring:

«Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis(Johannes’ Åbenbaring 2,7)

Evigt liv med Faderen og Sønnen!

«Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det ny Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit nye navn (Johannes’ Åbenbaring 3,12)

Det nye Jerusalem er Kristi brud (Johannes’ Åbenbaring 21,2.9-11). Ved at skrive Guds navn på os, navnet på det nye Jerusalem, og sit eget nye navn, fordrer Jesus os som sine egne; det er en bekræftelse på, at vi hører sammen med ham og hans Far.

«Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone (Johannes’ Åbenbaring 3,21)

Vi skal regere sammen med Jesus!

«Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn (Johannes’ Åbenbaring 21,7)

Et himmelsk syn

Vore øjne vendes fra at værdsætte jordiske ting, fordi vi har noget så meget større at se frem til. Når vi virkelig tror på herligheden af den løn som venter ægte, prøvet trofasthed, fyldes vi med en forventningens ånd. Så oplever vi, at vort rige virkelig ikke er af denne verden (Johannesevangeliet 18,36). Vort liv leves i retfærdighed, mens vi med glæde ser frem til den dag, hvor vi forenes med Jesus, og vi får vor evige løn.

Og «løn» er ikke et stærkt nok ord for det, vi skal opleve i evigheden. Du kan sikkert søge i alle verdens sprog for at finde et ord, som beskriver hvor stort det bliver, og aldrig finde et ord som yder det retfærdighed. Når vi tror på dette, bliver det let at agte det for bare glæde, når vi kommer i mange slags prøvelser (Jakobsbrevet 1,2). Tænk hvad slutresultatet vil blive!

«Al vor trængsel, møje, den er kort og let, min ven. Og så får vi herlighed på herlighed igen, overmål på overmål.» (Fra sangbogen Herrens Veje #179)

Hvordan være en som sejrer

Hvad skal vi besejre? Synd; kødets lyster, som Paulus skriver om i Galaterbrevet 5,24. «De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne Og hvordan skal vi gøre dette? Lige præcis som Jesus gjorde, da han var på jorden.

«Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid (Hebræerbrevet 4,14-16)

Vi får barmhjertighed, nåde og hjælp til at modstå synd; til at sejre.

Jesus sejrede, da han blev fristet til synd, og vi kan gøre det samme ved at komme til nådens trone og råbe ud i bøn, når vi er i nød. Så får vi barmhjertighed, nåde og hjælp til at modstå synd; til at sejre. Så får vi indhold i vort liv, som vi vil tage med os ind i evigheden.

Evigt liv

Summen af alle disse løfter er en rig evighed. Evigt liv hvor der ikke findes synd, ingen fristelse. Vi oplever ikke noget andet end godhed, fred, kærlighed, glæde; alle åndens frugter, som vi allerede begynder at smage, mens vi er på jorden (Galaterbrevet 5,22-25). Vi skal være sammen med alle dem som har sejret, for altid i en evighed, som vi ikke engang kan forestille os.

«Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!« (Johannes’ Åbenbaring 21,2-5)

Hvilken fremtid vi har foran os – hvilket håb! Hold ud! Ikke giv op! Fæst dit syn på det evige! Vi skal aktivt sejre i vort eget liv. Du ved, hvilken løn du kæmper for; gå nu ud og bliv den værdig.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Skrevet af Elias Aslaksen

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.