Få ægte glæde i vore hjerter

Det er ikke de ting, som vi naturligt tænker på, som vil bringe os glæde …

Skrevet af Steve Lenk
Få ægte glæde i vore hjerter

Lykke er noget alle mennesker søger efter og begærer. Desværre søger de fleste efter den i jordiske ejendele, titler og oplevelser. De forstår ikke, at den eneste ægte glæde skal findes i Herrens tilstedeværelse: “Du lærer mig livets vej, du mætter mig med glæde for dit ansigt, du har altid herlige ting i din højre hånd.” Salmernes Bog 16:11.

Vore legemer er lavet af denne jord og efter naturen, bliver vi draget til det jordiske. Ikke desto mindre har Gud lavet det sådan, at vi aldrig bliver virkelig lykkelige, indtil vi kommer i kontakt med ham. Forfatteren af brevet til Hebræerne siger, “Må vi da ikke endnu mere underkaste os under åndernes fader, så vi kan få livet?” Hebræerne 12:9.

Hvor man kan finde sand tilfredshed

“En vej kan forekomme en mand rigtig og dog ende med at føre til døden.” Ordsprogenes Bog 14:12. At søge nydelser i det jordiske rige synes rigtigt for vore sanser, dog har vi mange eksempler på mennesker som har så meget af denne verdens skatte, som aldrig har oplevet glæde. Efter naturen gør vi faktisk tingene baglæns. Vi skal hengive os til vor himmelske fader, og “når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd.” Kolossenserne 3:1. Vi vil finde sand tilfredshed ved Guds højre hånd.

Der lærer vi “lade det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse.” Kolossenserne 3:5. Jesus lærer os igennem ånden at døde disse ting, som vi som mennesker tror gør os lykkelige. Vi oplever, at profeterne længtes efter: “hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge.” Peters Første Brev 1:11.

Nu da Jesus har indviet en “ny og levende vej … igennem forhænget, som er hans kød” kan vi gå ind til Gud bag forhænget (Hebræerne 10:19). Faldet skyldes en adskillelse mellem Gud og mennesker, men Jesus, den anden Adam, her genoprettet denne forbindelse. Nu, som aldrig før, kan vi sidde ved hans højre hånd og gøre vore fjender i kødet til vor fodskammel (Salmernes Bog 110). Som disse fjender kommer under vore fødder, kommer vi mere og mere til et lykkeligt liv. For eksempel at være i stand til at elske i en situation som tidligere ville ligge til grund for bitterhed eller vred, nu bringer den ægte glæde i hjertet. Dette er evangeliets gode nyhed som er tilgængelig for alle som er villige til at opgive alt for sådan et liv.


Denne artikel blev først publiceret med titlen “Sand lykke” i BCC’s tidsskrift
Skjulte Skatte i December 2007.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

 

Måske er interesseret i at læse mere på vor temaside om lykke og glæde, eller  i artiklerne herunder.

 

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Så stor en frelse

Skrevet af Sigurd Bratlie

Apostlen der skriver Hebræerbrevet kalder det et «formaningens ord». Hensigten med denne bog er at forstærke og udvide den formaning, og bringe tro og frelse til alle som har et himmelsk kald. Alle der følger opfordringen fra Hebræerbrevet kan opnå denne store frelse.