Fanger du de “små ræve?”

Fanger du de “små ræve?”

Det handler om at stoppe de små tanker, før de bliver til store problemer.

3 min. ·

“Fang dog rævene, de små ræve! De ødelægger vingårdene, nu vores vingårde står i blomst” Højsangen 2:15.

Enhver handling begynder med en tanke. Spørgsmålet er, hvad vi gør med den; hvordan vi håndterer den. Helt ligesom den uskyldige lille ræv, som sniger ind og ødelægger vingårdene, kan tanker og reaktioner pludseligt opstå ud af ingenting og prøve at ødelægge vore hjerter og sind. Misundelse, bitterhed, vrede, grådighed. Tanker som dette kommer ganske naturligt til os, men sandheden er, at de er onde – de er synd (Galaterbrevet 5:19-21). Nøglen er at være vågen og fange dem, så snart de kommer ind i vor bevidsthed.

Viljen har jeg …

Men vent lidt! Er det ikke meningen, at vi skal være kristne? Burde vi ikke alle bare have gode og rene tanker og gerninger hele tiden? Trods alt, ønsker vi altid at være gode, ikke?

Paulus' svar er tydeligt i Romerbrevet 7:18-20, “Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig.”

Der er noget, der hedder synd, som bor i os! Det lyder forfærdeligt, men at være klar over dette, er nøglen til at følge vor frelser Jesus Kristus. Han blev fristet i alle ting ligesom os, dog uden at synde (Hebræerbrevet 4:15-16). Derfor når vi bliver fristet til bitterhed for eksempel, når nogle ikke er enige med os, skal vi være vågen til at se fristelsen og fornægte synden, som ønsker at manifestere sig, og hellere tage vort kors op og følge Jesus. Så bliver ikke ikke bitre og fornærmede. Så “fanger vi de små ræve” og ødelægger dem, og vore hjerte og sind bliver bevaret i renhed.

Vi skal være vågne

Vi gør dette, ved med frimodighed at træde frem for nådens trone, så vi kan finde barmhjertighed og få nåde til at sejre over disse syndige tanker og fristelser. Paulus formaner os også i Efeserbrevet 4:17, “Det siger jeg da og vidner om i Herren: Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker.”

At en uren tanke kommer op i vore tanker, gør os ikke urene, helt ligesom de små ræve der prøver at komme ind i vingården ikke får en chance for at ødelægge vindruerne. Men hvis jeg dvæler ved disse urene tanker eller giver efter for disse onde begærer, der, og først der er vi blevet urene eller besmittet. Derfor skal vi være vågne, så vi kan tage alle tanker til fange i lydighed mod Kristus, før det får en chance for at udvikle sig til synd (Andet Korintherbrev 10:3-5; Efeserbrevet 6:10-18).

På denne måde kan vi udstråle en stadigt øgende god duft, ligemeget hvor vi er og være til velsignelse for de, som er omkring os.

“Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft.” Andet Korinthebrev 2:14.

Pris Gud for, at det er muligt at leve sådan et liv, at være velbehagelig for ham, som har kaldt og udvalgt os fra før verdens grundvold blev lagt.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.