Født igen til et levende håb

Født igen til et levende håb

Jesu opståelse og Helligåndens komme antændte håb i alle hans disciple – også dig og mig! Læs mere!

2 min. ·

“Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer…” Peters Første Brev 1:3-4.

Det så meget mørkt ud, da Jesus var blevet korsfæstet, og de bar ham til graven. Peter tænkte, at alt var forbi. Han havde bandet på, at han ikke kendte Jesus, og han led virkelig i sin samvittighed, fordi han faktisk elskede Jesus af hele sit hjerte. Men han var svag; han havde ikke modtaget åndens kraft endnu. Men så kom kvinderne til graven, og Jesus var der ikke! Og så løb de til disciplene og sagde, “Jesus er her ikke; han er opstået!” Så tændtes der et håb i Peter og i hjertet på de andre disciple. Jesus havde overvundet døden! Mesteren havde overvundet døden! Lidt senere viste han sig for dem og et levende håb tændtes i hjerterne på Peter og disciplene, et håb om at de også kunne efterfølge mesteren.

Og så, da de modtog Helligånden, ser vi, at Peter blev en helt ny mand. Han var frimodig og talte sandhedens ord til dem, så mange skælvede, og det “skar i deres hjerte.” Det var en helt ny Peter som stod foran dem; en Guds mand, fuld af Helligånden. Han havde ikke haft meget fremgang på den nye og levende vej endnu, men han havde modtaget Helligånden, og det var som om al fejhed og modløshed var blevet rystet af ham (Apostlenes Gerninger 2).

Paulus skriver også, at Gud ikke gav os modløsheds ånd, men krafts ånd. Det var kraftens ånd der kom over Peter og de andre brødre. Og ikke kun kraft ånd, men også kærligheds – og sindigheds-ånd, så de kunne tale livets ord til menneskene (Andet Brev til Timotheus 1:7). Fordi krafts, kærligheds – og sindigheds-ånd er visdom fra Gud som hjælper og vejleder os, så vi kan få fremgang på den nye og levende vej.

Så takket være Gud, at vi har fået et nyt og levende håb.

“Døden er opslugt og besejret. 
Død, hvor er din sejr?
Død, hvor er din brod?”
Første Brev til Korintherne 15:54-55.

Det er det levende håb, som Gud har givet os!


Denne artikel er baseret på en tale af Kåre J. Smith
 d. 22. Oktober, 2018.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.