Denne hjemmeside bruger informationskapsler til at genkende gentagne besøg og præferancer for at tulbyde funktioner på sociale medier og for at analysere trafik. Ved at klikke på "jeg accepterer" eller ved at bruge vor hjemmeside, samtykker du i brugen af informationskapsler.
Forstår du, hvor vigtig Pinsen er?

Forstår du, hvor vigtig Pinsen er?

En gave så ufattelig mere værdifuld, end nogen du nogensinde har modtaget før.

5 min. ·

Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer.” Johannesevangeliet 14:16-18 (Se også Apostlenes Gerninger 1:4-5).

På Pinsefestens dag, ti dage efter at Jesus fór til himlen, modtog disciplene den største og mest betydningsfulde gave fra Faderen; en gave med en ufattelig værdi.

Kristendommens begyndelse

Helligånden; den samme ånd som var til stede da jordens grundvold blev lagt, ånden hvorved vor frelser blev født, ånden som var med ham hver dag af hans liv her på jorden. Den samme ånd kom og var iblandt os menneskesønner (Apostlenes Gerninger 2:1-4).

I de vindstød, i de tungetaler, da Helligånden kom og fyldte disciplene, blev Guds levende menighed født (Første Timotheusbrev 3:15). I det øjeblik blev kristendommen mere end Jesu liv alene; det blev liv i alle som modtog Helligånden og vandrede i ham, og som ikke fuldbyrdede kødets gerninger (Galaterbrevet 5:16).

Den forskel Helligånden gør i de liv, han fylder, kan ikke måles. Han fylder dem med en kraft som er ubegribelig for det menneskelige sind. Den samme svage Peter, som to uger tidligere havde fornægtet Jesus tre gange af fejhed og frygt, stod nu og talte så kraftigt om Jesu liv og opstandelse til de mange jøder som var i Jerusalem, at 3000 mennesker blev troende den dag (Apostlenes Gerninger 2).

Helligånden gav Peter den tålmodighed, den autoritet og den sandhed, han ikke havde haft indtil da. Hvis det er hvad Helligånden kan gøre i en person på en dag, forestil dig så resultaterne i en person som lever hver dag, uge for uge, måned for måned, år for år i lydighed mod Helligåndens mindelser. Hvordan kan de ikke blive til kar, som er Gud til ære? (Andet Timotheusbrev 2:21) Som i eksemplet med Peter betyder personlighedstype ingenting. Helligånden giver kraft udover menneskelig kapacitet.

Hvem får Helligånden?

Hvem som helst kan bede om og modtage Helligånden i deres hjerter, som deres hjælper og vejleder til sandheden. Gud giver gerne til alle som adlyder ham, som søger at være en Jesu discipel og følger ham på den vej, han åbnede igennem kødet ved Helligåndens kraft (Apostlenes Gerninger 5:32; Hebræerbrevet 10:20). Men det er det, du gør ved ånden, når han bor i dig, som forandrer dit liv. Hvis du ikke er trofast til at lyde Helligåndens mindelser i dit hjerte, så kan ånden slukke (Romerbrevet 6:16; Første Thessalonikerbrev 5:19). Helligåndens rolle er at vise dig sandheden – synden i dit kød som skal udryddes – og at give dig den kraft du har brug for, for at overvinde den synd, som du ikke kan gøre i din egen kraft, uanset hvor meget du prøver.

“Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn.” Romerbrevet 8:12-14.

Alle de som modtager Helligånden og lever i lydighed mod ham, er en del af den samme menighed som begyndte på Pinsefestens dag, da disciplene stod og vidnede om Jesus. Denne lydighed forvandler dit liv.

Hvad Helligånden gør for os

Der står skrevet “I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst.” Galaterbrevet 5:16. Der står ikke, at Helligånden gør det for dig. Der står, at du skal gøre det (Romerbrevet 8:12). Det er ikke noget, som på magisk vis sker, når du modtager Helligånden, men det er ved sved og tårer, bøn og lidelser i kødet, at vi kæmper mod lysterne og begæret i kødet. På den måde gjorde Jesus det (Lukasevangeliet 22:44; Hebræerbrevet 5:7; Første Petersbrev 4:1). Men det vi kan nu, er det som var umuligt før – ikke at synde, for eksempel når det gælder ungdommens lyster – det er nu muligt, fordi vi har Helligåndens hjælp.

Igennem Helligånden har vor egen ånd forbindelse med Gud. Igennem Helligånden finder vi ud af, hvad Guds vilje for vort liv er, og igennem Helligånden ser vi, hvordan vi udretter den vilje. Intet ville være muligt, hvis ikke Faderen først lagde en trang til det gode ned i vore hjerter, og vi vendte vore hjerter til ham, uden Jesus først kom til jorden og åbnede vejen tilbage til Faderen – den vej som havde været lukket siden de første mennesker syndede og blev smidt ud af Edens have. Intet ville være muligt uden Helligånden i os til at vejlede os på vejen (Romerbrevet 8:26-27).

Men fordi dette er en realitet, er selv himlen ikke grænsen for, hvad vi kan opnå. Helligånden fører os til frihed fra synd, guddommelig natur, uforkrænkelighed, kraft i vor ånd, at vi kan blive grundfæstet i Kristus og blive brødre til og arvinger med Kristus i al evighed, og langt udover noget vi selv kunne forestille os.

“Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft!” Romerbrevet 15:13.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.