Fra kortvarige trængsler til en evig fylde af herlighed

Fra kortvarige trængsler til en evig fylde af herlighed

Ingen ønsker at få trængsler, men hvorfor er disse oplevelser måden til at få del i Guds herlighed på?

3 min. ·

«For når Gud, for hvis skyld alle ting og ved hvem alle ting er til, ville føre mange sønner til herlighed, måtte han føre banebryderen for deres frelse til målet gennem lidelser.» Hebræerbrevet 2,10.

Det er velsignet og trøstefuldt at mærke, at Kristus har grebet fat i os og vide, at han nu med mægtig hånd fører os til herlighed.

Vi har ingen herlighed i os selv af naturen, og skal vi få del i et herlighedsliv nu og siden, så skal Guds natur frem i os. Men for at være i stand til at modtage hans liv og væsen, skal han føre os på forunderlige veje igennem både det ene og det andet. Han bøjer os ved lidelser og lutrer os i ydmygelsens ovn, og igennem det hele lærer vi hans gode vej og vilje at kende.

Er det os helt bevidst, at vi er under hans gode og mægtige styrelse på vej til herlighed i alt det som møder os, så bliver det som det står, at trængslerne bliver kortvarige og lette og virker for os en evig fylde af herlighed i overmål på overmål (Første Korintherbrev 4,17).

Når Kristus kommer og fører sin brud ind i herlighed, så er det en skare, som han på forhånd har kunnet føre frem til sit eget herlighedsliv midt i verdens mørke og ondskab. De er fulddannet igennem lidelser i livets mange prøver på samme måde som deres frelses høvding.

Hvis enhver af dem skulle fortælle i detaljer om sin livsvandring, så ville der blive fortalt mange underlige ting, og ingen af dem ville have undværet noget af det, som Gud i sin visdom havde ført dem igennem på vej til herlighed. De af naturen stolte og stædige vil kunne fortælle om alt det, de måtte gennemleve for at blive nedbrudt efter kødet, så ydmyghed og godhed kunne stråle frem fra dem. For det store og herlige resultat vil de i taknemlighed love og prise Gud i al evighed. Tænk hvis de kun havde haft medgang og beholdt sin stivhed og stolthed livet ud?

Vi kan deltage i Guds herlighed som disse helte!

Josef blev kastet både i brønd og i fængsel på vejen til sit fyrstedømme. David var i landflygtighed og forfulgt af avindsmænd på vej til sit kongedømme. Hans profetiske og velsignelsesrige salmer blev født frem gennem lidelser, trængsler, kamp og modstand.

Jesus blev fristet og prøvet som os, fordi han havde samme kød som os. Han led, idet han blev fristet, og lærte lydighed af det han led, og han voksede i visdom. Vor frelses høvding blev fuldendt igennem lidelser. Ingen har været lydig og tro som ham. Han kom igennem alle livets prøver uden at synde. Han er i sandhed en værdig høvding blandt sine brødre (Hebræerbrevet 2,14-18; 5,7-8 og 2,10)

Skal Gud kunne bruge os, skal vi have Guds visdom, og den fås igennem lidelser og troskab i livets prøver.

Må vi, som Jesus, se hen til den glæde der venter os og prise Gud for alle ting på vej til herligheden.

Artiklen blev først publiceret med titlen «På vej til herlighed» i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatte» i juni 1953.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.