Frelse er en hjertesag

Frelse er en hjertesag

Jeg kan ikke blive forvandlet til sønnens billede ved at forvandle min adfærd, eller ved at opfylde et bestemt mønster i min opførsel.

5 min. ·

Frelse i Jesus Kristus er en grundig og radikal sag. Det arbejde som Kristus gør i en sjæl, som i sandhed elsker ham er radikalt og altomfattende. Det trænger igennem til hjertets skjulte kamre, og det dømmer selve tankerne og motiverne, så der kan gro noget helt nyt derinde. Dette arbejder omfatter en total forvandling fra alt som er besmittet og ufordelagtigt til noget der er yderst rent og helligt. Enhver ærlig sjæl skal erkende dette, hvis der skal ske et arbejde i dem, så det kræver mere end en overfladisk interesse i at blive en bedre person. Tværtimod kræver det en indre revolution, et nyt og rent hjerte—ikke bare en engangshandling, men mange gange igennem livet!

Guds arbejde med Job

Til trods for faktummet at Job var en usædvanlig retfærdig mand, skulle han specielbehandles, hvis Gud skulle udrette et arbejde i ham. De prøvelser han skulle udholde, virkede en overvældende knusning i ham. Job, så vel som hans venner, havde mange idéer og meninger om alt dette, hvor meget var både sandt og opbyggende. Elihu specielt havde mange gode ting at sige i forbindelse med dette, til trods for hans unge alder. Ikke desto mindre var det som gjorde størst indtryk på Job, når Gud selv talte til ham “ud af hvirvelvinden” lige ind i hans hjerte. Hans ord var så kraftige, at de skete noget dybt inde i Job, hvilket betød at han aldrig var den samme person efter dette.

Guds budskab var aldrig kompliceret eller vanskeligt at forstå. Gud spurgte ham om to ting. Han ønskede at vide, hvor Job var, da han formede sit skaberværk, og om han kendte svaret på nogle mysterier (Jobs Bog 38 og 39). Job kunne ikke svare på noget af det. I stedet for at tale, begyndte Job at modtage lys over sig selv. Han holdt sin hånd for munden og var stille. Da Gud talte igen og fortalte ham om to dyr; Behemot , “Jeg har skabt den såvel som dig … Se dog kraften i dens lænder … styrken i bugmusklerne …” Og Livjatan, “Under bugen har den spidse takker, … Den har ikke sin lige på jorden …” Jobs Bog 40:15-16; Jobs Bog 41:22,25. Begge disse dyr er ekstremt stærke; de bukker ikke under eller giver efter for noget eller nogen. Gud var åbenbart ikke bekymret for disse dyr; han tænkte på Job. Derfor konkluderede Gud sit budskab overfor Job med disse betydningsfulde ord: “Den tør se på alt ophøjet, den er konge over alle stolte vilddyr.” Jobs Bog 41:26.

Forvandling gennem ydmyghed

Disse ord arbejdede kraftigt i Jobs hjerte. Før havde han kun hørt om Gud. Nu begyndte han at se. Hans hjertes øjne blev oplyst, og han forstod, hvem Gud var, og hvem han var i forhold til Gud. “Nu ved jeg, at du formår alt … derfor kalder jeg alt tilbage og angrer i støv og aske.” Jobs Bog 42:2,6. Disse sandheder er så enkle. Vi lærer om dem i søndagsskolen—hvem Gud er, og hvem jeg er. Forstod Job ikke dette før? Selvfølgelig gjorde han det, på en måde. Han sagde selv, at han havde hørt om disse ting og delvist forstået dem, men de havde ikke trunget så dybt ind i hans hjerte, at de havde forvandlet hele hans væsen. De havde ikke virket en indre revolution i hans liv! De havde ikke forandret hans syn på sig selv, sin kone, sine venner, situationer, prøvelser og alle de omgivelser, som Gud i sin godhed lader ham komme ud for. Det krævede en stor knusning under Guds mægtige hånd, før Jobs indre øre kunne blive ordentligt åbnet for Guds stemme, og hans hjertes øjne oplyst. Men da dette skete, blev Job en helt ny person. Vi skal derfor takke Gud for alle trængsler og udfordrende omstændigheder, som han sender på vor vej, for frelse er umuligt uden dem.

Jeg kan ikke blive forvandlet til sønnens billede ved at forvandle min adfærd, eller ved at opfylde et bestemt mønster i min opførsel. Tværtimod bliver jeg forvandlet, når jeg ydmyger mig selv af hjertet under Guds vældige hånd, lytter til sandheden og erkender den af hjertet, uden forklaringer eller undskyldninger. Så skriver Gud hans love og bud i mit hjerte så grundigt, at jeg ønsker at lyde dem helhjertet! Al forvandling sker i hjertet! Derfor siger Jesus, “Rens først bægeret for det, der er indeni, så vil det også være rent udenpå” og “det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent.” Matthæusevangeliet 23:26;15:18.


Artiklen blev først publiceret i BCC's tidsskrift 
“Skjulte Skatte” i Marts 2014.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.