Der er ingen frygt i kærligheden

Der er ingen frygt i kærligheden

At elske Jesus betyder at holde hans bud. Så har frygten ikke magt over mig.

2 min. ·

Hvorfor frygter jeg?

«Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten.» Johannes’ Første Brev 4,17-18. Hvorfor frygter jeg? Kan det være, fordi jeg gør ting, jeg ved er forkert? … «For frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden.»

Den der har fået den fuldkomne kærlighed har ikke noget at frygte. Den fuldkomne kærlighed er noget helt andet end den illusion om kærlighed, der synges om i utallige sange af mere eller mindre kendte artister. Den kærlighed som tager frygten bort, er kærligheden til Jesus. At elske Jesus betyder at holde hans bud (Johannesevangeliet 14,21). Så har frygten ikke magt over mig.

Levendegjort med Kristus

Hvis jeg skal få del i den fuldkomne kærlighed, skal jeg omvende mig helhjertet til Jesus. Så oplever jeg, at jeg bliver «levendegjort med Kristus». Læs gerne Efeserne 2,1-9. Her ser vi hvilken nåde, den får, som giver sit hjerte helt til Jesus – uden at jeg har gjort mig fortjent til det! Det er ikke på grund af mine gerninger, men kun af nåde. Det vil sige, at det kun er Guds gave – og dermed kun Guds ære og Guds værk.

At blive «levendegjort med Kristus» er en fantastisk befrielse for et menneske der har levet som en slave under sine egne lyster. Det er nu jeg skal begynde at leve i den fuldkomne kærlighed, vi læste om. Det vil sige at holde hans bud. Fordi jeg stadigvæk har en ond natur som ikke vil være Guds lov lydig, bliver det en kamp for at holde hans bud. Står jeg i denne kamp, har jeg den fuldkomne kærlighed der driver frygten ud. Her har vi Jesus Kristus og hans kraft på vor side.

Vor modstanden djævelen fortæller os, at denne kamp aldrig kan lykkes, men djævelen er en løgner fra begyndelsen. Hvis jeg hører på ham lykkes det ikke. Hvis jeg står fast i denne kamp, vil jeg opleve, at jeg efter kort tids lidelse her bliver dygtig-gjort, stadfæstet, styrket og grundfæstet (Peters Første Brev 5,10).

Alt dette er et værk af Gud. Nu skal vi, som er frelst uden gerninger, komme ind i de gerninger som er lagt til rette for os – for at vi skal vandre i dem. Efeserne 2,10. Dette er et liv i fuldkommen kærlighed og uden frygt.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.