Glædesbud

Glædesbud

Lad os være glædesbud og opløfte vor røst med kraft og jubel og forkynde alt det, der nu er muligt ved troen på Jesus Kristus!

3 min. ·

Glædesbud: Her kommer jeres Gud!

«Stig op på et højt bjerg, Zions budbringer, råb højt, Jerusalems budbringer, råb uden frygt! Sig til Judas byer: Her kommer jeres Gud!» Esajas' Bog 40,9.

Der findes ikke andet end glædesbud på Zion og i Jerusalem. De har fundet sin Gud hvor al nåde, kraft, visdom og trøst findes. Med glæde kan de råbe ud til alle sørgende og søgende sjæle: «Her kommer jeres Gud!» De fleste tynges ned af sine vanskeligheder og ser ikke al godheds Gud der elsker dem og mere end gerne vil give al den hjælp, de har brug for, for at blive lykkelige i tid og evighed.

Det er i sandhed herligt at være indskrevet til livet i Jerusalem. Det er et helt andet liv, end det der leves udenfor dens mure.

Den nye pagts glædesbud

Jesus var det første virkelige glædesbud. Profeterne i den gamle pagt så hen til den glæde, vi skulle få del i ved Jesus Kristus. Englen forkyndte den store glæde for hyrderne på marken, som skulle vederfares hele folket, ved at frelseren var født. En ny, herlig tid begyndte med Jesus, da han sendte sin ånd på pinsefestens dag. Disciplene fik den ånd, der havde sejret over al djævelens vælde. Jesus sendte dem ud som glædesbud om, at det der før var umuligt nu var muligt. Før kunne ingen leve efter samvittigheden, men nu er det muligt (Hebræerne 9,9-10). Tiden er kommet, hvor alt kan sættes i rette skik! Vi har al grund til at se lyst på den kommende tid ved troen på Jesus Kristus.

Det er muligt at opnå fuldkommen enhed i et herligt broderskab! Ja, hvor stort er det ikke at kunne være glædesbud om noget sådant i en verden fuld af strid og spektakel? Men har man ikke fået del i det, kan man heller ikke forkynde om det med kraft og glæde.

Fordum var det så og så, skriver Paulus, men nu var det blevet nyt og helt anderledes. Al slags synd er en tyngsel og byrde, men Jesus var et glædesbud til alle sådanne som havde tungt at bære. De kunne komme til ham og få fred og hvile. Ja, er vi selv kommet ind i et velsignet liv i glæde, fred og hvile i alle livets situationer, så har vi også et overmåde herligt budskab at give til vore medmennesker. Glædesbudene om et sådant liv har altid været få, men desto mere værdifulde.

Lad os i troen stige op på det høje, faste Zions bjerg. Lad os opløfte vor røst med kraft og jubel og forkynde alt det, som nu er muligt ved troen på Jesus Kristus! Vantroen har altid haft mange budbærere, men ingen af dem har været glædesbud.

Artiklen blev først publiceret i bladet «Skjulte Skatte» i marts 1967.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.